7 januari 2018, nieuwjaarsdienst

Archief, Diverse activiteiten, kerkdiensten

Zondag 7 januari, de eerste zondag in het nieuwe jaar, vieren we onze Nieuwjaarsdienst

met na afloop koffie/thee of limonade in de Molenaarshof met  knieperkes/nieuwjaarskeukskes erbij.

We kunnen elkaar dan als mensen rondom de Johanneskerk (of als kerkelijke gemeenschap) veel heil en zegen toewensen in het nieuwe jaar 2018.

Karin Elfrink is in oktober met de kindernevendienst gestopt. Deze morgen willen we daar ook even bij stilstaan om haar te bedanken voor het vele werk, dat zij heeft gedaan voor onze kinderen.

We nodigen u van harte uit.