40 dagentijd en Pasen 2018

Zondag 18 februari 2018:  Op deze eerste zondag van de 40 dagentijd sluit de liturgische bloemschikking aan bij de lezing uit: Marcus: 1, 12-15. Als voorbereiding op zijn leven verblijft Jezus 40 dagen in de woestijn waar hij op de proef wordt gesteld door de Satan. Hij worstelt met de vragen wat Zijn weg zal zijn; de Engelen zorgen voor Hem. Later gaat Jezus naar Galilea om het goede nieuws van God te brengen. Hij zei: Gods nieuwe wereld is dichtbij: Vertrouw op Hem. Het zand, de stenen, de cactussen duiden op de woestijn en de verlatenheid. De distels symboliseren het lijden dat komt voor Jezus. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederig en sober betekent. Het paarse doek is een teken van ingetogenheid, we staan stil bij wat echt belangrijk is. We nemen de tijd om tot onszelf te komen.

Zondag  25 februari  2018: Op deze 2e zondag van de 40-dagentijd sluit de liturgische bloemschikking aan bij de lezing uit :  Marcus 9, 2-10. Op de berg gebeurt een wonder. Drie leerlingen van Jezus zien het gezicht van Jezus veranderen en dat Zijn kleren zo wit worden als helder licht. Uit een wolk klinkt Gods stem die zegt : "Jezus is mijn zoon, luister naar hem". Mozes en Elia spreken met God's zoon – een hemels teken. Jezus vraagt zijn leerlingen te zwijgen over hetgeen ze gezien hebben. In de schikking staan op de berg 3 witte rozen als symbool voor Jezus, Mozes en Elia. Het gipskruid verbeeldt de wolk van waaruit God sprak. Onder de schikking ligt een jute doek, wat nederig en sober betekent. Het paarse doek is een teken van ingetogenheid.

Zondag 4 maart 2018 Op deze 3e zondag van de 40-dagentijd sluit de liturgische bloemschikking aan bij de lezing uit : Johannes 2,  13-22 (25). In de tempel houdt Jezus grote schoonmaak. Hij jaagt alle handelaars en geldwisselaars weg uit het huis van Zijn Vader. Het touw dat over de schikking ligt symboliseert de woede van Jezus en de zweep waarmee hij de geldwisselaars de tempel uit dreef. De gebroken vaas en potten met de scherven laten de totale chaos zien. De buidel met de judaspenning geven de handel weer die gedreven werd in de tempel. Jezus zegt : "Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen".  Dit wordt verbeeld met drie witte rozen. Onder de schikking ligt een jute doek, wat nederig en sober betekent. Het paarse doek is een teken van ingetogenheid.

Zondag 11 maart 2018. Op deze 4e zondag van de 40-dagentijd sluit de liturgische bloemschikking aan bij de lezing uit: Johannes 6, 1  4-15. In deze schikking symboliseert de mand met de 5 broden en 2 vissen het voedsel waarmee Jezus een grote groep mensen te eten geeft. Alleen door te delen van het beschikbare 'voedsel' kunnen ook anderen leven. Leven is breken en delen. Als centrale persoon wordt Jezus gesymboliseerd door een witte roos. De bloesem en het rose doek geven aan dat het licht voor Pasen doorbreekt. Onder de schikking ligt een jute doek, wat nederig en sober betekent.

Zondag 18 maart 2018 Op deze 5e zondag van de 40 dagentijd sluit de liturgische bloemschikking aan bij de lezing uit: Johannes 12, 20-33. Jezus zegt: Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij nieuwe korrels op. Dit is ook een verwijzing naar het lijden en sterven van Jezus. In de schikking wordt dit weergegeven door het houten kruis. Ook het riet dat bij het kruis is geplaatst verwijst naar Jezus. Riet staat voor: in beweging, buigzaam maar het breekt niet en richt zich weer op.De losse graankorrels op het zwarte doek symboliseren het gezaaide graan. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederig en sober betekent. Het paarse doek is een teken van ingetogenheid.