Adressen

Predikant: Ds. A.F.U. Braakman Spreeuwenstraat 44, 7471 HB Goor
Email: a.braakman67@caiway.nl
06-39207694
Scriba Interim A. Hooijsma email: info@pkn-diepenheim  
Algemeen adres Kerkenraad/Scribaat . Grotestraat 3A, 7478 AA Diepenheim
Email: Info@pkn-diepenheim.nl
.
Ledenadministratie Dhr. J. Boensma Wolbertusstraat 8, 7478 AM Diepenheim
Email: ledenadministratie@pkn-diepenheim.nl
0547 – 333508
Johanneskerk   Grotestraat 1, 7478 AA Diepenheim  
Koster H.E. Doornkamp – Meutstege (Inge)   telefoon: 0547-352693  
Johanneskerk en Molenaarshof gebruik/verhuur Dhr B. Hooijsma  info@pkn-diepenheim.nl 06-13316064
Molenaarshof gebruik/verhuur mw D. Reurink

Grotestraat 3a, 7478 AA Diepenheim

0547-351371