Fancyfair: 25 augustus

Archief, Diverse activiteiten

De Fancy Fair commissie is weer begonnen met de voorbereidingen voor de 22 ste fancy fair op 25 augustus in de manege aan de Krommedijk.

Na de evaluatie bijeenkomst van de 22 ste fancy fair zijn alle tips en opmerkingen meegenomen en door genomen met de commissie om zo tot nog een beter resultaat te komen. Velen van U helpen al vele jaren, en in Juni zal weer gevraagd worden of U ook dit jaar weer wilt helpen. Misschien voor degene die nog niet helpen en dat eigenlijk wel leuk vinden zouden wij willen vragen geef U op bij de Hr. J.Vruwink 351367 of Fam Veltkamp 351239. Immers vele handen maken licht werk. In het bijzonder zijn wij ook op zoek naar sterke heren, die af en toe onze ophaalclub willen versterken.

Slopen en opbouwen.

We leven in een tijdperk van schuren slopen en soms weer opbouwen. Zo staan er bij Herman Elderink enkele verouderde kippenhokken op de nominatie om gesloopt te worden. Wij hebben daar vanaf 2002 gebruik van mogen maken. Wat staat er zoal in die schuren: speelgoed, elektrisch, bloempotten, lampen en in 1 schuur de hele afdeling Rommelmarkt. Wij zoeken nu dus nog een ruimte van 150-200 m2 .Voorlopig mogen wij de meubels nog wel opslaan bij de Hr. Elderink. Mocht U dit lezen en denkt U , die ruimte heb ik wel of weet ik wel , misschien bij iemand anders, laat het ons dan weten.

Bij de Fancy fair is nog binnengekomen een nieuwe ongebruikte koelkast, en nog een koelkast en wasmachine.

Heeft verder verkoopbare spullen , neem dan kontakt op met H.Veltkamp 351239 of H.Elderink 351241.