Pasen 2021

Pasen 2021

Het thema van de liturgische schikkingen in deze 40 dagentijd was:

 Ik ben er voor jou

Zeven keer barmhartigheid

In deze Veertigdagentijd stonden we stil bij het leven van Jezus.

Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is.

Elke zondag stond er een ander werk van barmhartigheid centraal.

Dat kwam tot uiting door een open hart vorm van 7 glazen die elke week gevuld werden met ander natuurlijk materiaal. Het getal 7 verwees naar de 7 werken van barmhartigheid.

Tussen de glazen stonden boomstammetjes. Ook de omtrek van het hart werd elke week door ander materiaal geaccentueerd.

De lezing van deze Paaszondag komt uit: 1 Johannes 4:21

Wie God lief heeft, moet ook de ander liefhebben

Het hart is vol met bloemen. De stammen zijn vervangen door meer glazen.

Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt.

De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Buxus symboliseert overwinning.

Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.

De steen is weggerold! Alles staat weer open!

De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons tegen? Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf. Hij had ons lief en gaf ons alles , zonder reserves. Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken. De dorstigen laven. De hongerigen voeden. De vreemdeling onderdak bieden. De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde.

Halleluja!  De Heer is waarlijk opgestaan!