Lezing Het Smalle Pad op donderdag 4 oktober om 20.00 uur in de Johanneskerk.

Archief, Diverse activiteiten

Al vele jaren hebben we bijzondere sprekers gehad in het kader van Het Smalle Pad.

Deze keer is het gelukt om de heer Frans Keurentjes als gastspreker in Diepenheim uit te nodigen.

De heer Keurentjes is:

  • Voorzitter van het bestuur van Zuivel Coöperatie Friensland Campina U.A.
  • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Royal Friesland Campina N.V.
  • Lid van de Grondkamer Noord
  • En melkveehouder in Groningen

Het thema voor deze avond is: En de boer, hij ploegde voort!

Dit vanuit de basisgedachte van voedselproductie en waarden tot waarde brengen.

Met ongetwijfeld de dialoog vanuit verschillende achtergronden en in het bijzonder hoe gaan we met onze aarde om inzake rentmeesterschap door de eeuwen heen.

U bent van harte welkom.