Themadienst Johanneskerk “Preek van de leek” met Jan Zieverink

Archief, kerkdiensten

“Preek van de Leek”, is een initiatief van de Johanneskerk.
Mensen met een bijzonder verhaal of een speciale rol in de
samenleving, worden uitgenodigd om in de zondagse
eredienst te vertellen over hoe zij in hun werk en hun leven
omgaan met religie en met de schepping. In plaats van de
predikant, verzorgen zij de overdenking/preek”.
Zondag 9 september komt wijngaardenier Jan Zieverink van
Wijnhoeve Kunneman uit Geesteren de preek van de leek
verzorgen.
Jan is een mens die over de dingen nadenkt en heel bewust
zijn werk verbindt met zijn verantwoordelijkheid voor de
schepping vanuit zijn geloof en zijn kerkelijke achtergrond.
De Preek van de Leek maakt onderdeel uit van een ‘gewone’
kerkdienst, waaraan verder ook dominee Ary Braakman en
ouderling van dienst Casper Bruinink meewerken.
Iedereen is van harte welkom!
Na de dienst is er koffie/thee in de kerk én…. laat Jan ons
proeven van zijn wijn.

Op meerdere zondagen in het jaar organiseert de Johanneskerk een
preek van de leek, een themadienst of zorgt een betrokken groep
kerkleden zelf voor invulling van de eredienst.

Datum: 9-9-2018
Aanvang: 10.00 uur

Grotestraat 1 7478 AA
Diepenheim

Jan Zieverink van Wijnhoeve Kunneman uit Geesteren
NA AFLOOP VAN DE DIENST IS ER  KOFFIE/THEE.  DIT KEER IN DE KERK.


Download onze flyer..