Zondag 10 juni, zangdienst

Archief, Diverse activiteiten, kerkdiensten

In de dienst van zondag 10 juni, wanneer ds. Braakman voorgaat, is het de bedoeling om veel te zingen. Ds. Braakman houdt dan een korte meditatie.  Wat de liederen betreft, is dit een dienst met een verzoekprogramma. Het is de bedoeling, dat jullie aangeven welk lied je graag wilt zingen. Het kan een lied zijn uit het Nieuwe liedboek, maar het  mag ook uit een andere bundel. In dat geval  moet die bundel wel beschikbaar zijn voor de tekst en de melodie. Natuurlijk kan het voorkomen, dat wij zoveel aanvraag ontvangen, dat we een keus moeten maken. Wie weet spreekt een zangdienst aan, dan kunnen we het nog eens herhalen. Opgave lied bij Jenny van der Veen, ouderling van dienst  voor donderdag 31 mei.

Wie zingt mee op zondag 10 juni? Van harte uitgenodigd!