Alle foto’s en teksten van de 40 dagentijd 2018

Bloemschikkingen 2018, kerkdiensten

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar. Het is het feest van leven uit de dood.

Pasen: verzoening van God met mensen

Dat is terug te zien in de symbolen van de lente: narcissen, eieren, lammetjes. In de kerk draait het niet om de lente, maar om de dood en opstanding van Jezus Christus. Wekenlang wordt hiernaar toegeleefd in wat we de vastentijd of lijdenstijd noemen. De paastijd en de christelijke liturgie daaromheen heeft door de eeuwen heen vele componisten geïnspireerd tot muzikale composities, denk aan Johann Sebastian Bach op met de Johannes-Passion, Matthäus-Passion en zijn cantates.

Veertigdagentijd

In de Johanneskerk, is het gebruikelijk dat de dames van de liturgisch-bloemschikgroep liturgische schikkingen maken. Klik op deze regel om naar de foto's en teksten hiervan te gaan.

Voorafgaand aan Pasen wordt gedurende veertig dagen naar dit centrale feest toegeleefd. In de protestantse traditie wordt deze periode de lijdenstijd of Veertigdagentijd genoemd; die loopt van Aswoensdag tot Stille Zaterdag.

Veel christenen vasten in de Veertigdagentijd. Zij onthouden zich in deze periode van bepaalde gewoontes zoals alcohol drinken en snoepen, maar ook bijvoorbeeld televisie kijken of het gebruikmaken van sociale media. Vaak wordt het geld dat daarmee wordt uitgespaard aan een goed doel gegeven. Er is binnen het protestantisme geen expliciete gezamenlijke traditie van vasten. Het wordt op individuele basis gedaan of door kleine groepen binnen kerkelijke gemeenten.

De veertigdagentijdkalender en de app van Kerk in Actie bieden tijdens de Veertigdagentijd dagelijkse bezinning.

Goede Week

Op de donderdag voor Pasen, Witte Donderdag, herdenkt de kerk dat Jezus Pesach viert met zijn leerlingen. De volgende dag, Goede Vrijdag, sterft Jezus aan een kruis. Zijn dood betekende echter niet alleen een einde, maar ook een nieuw begin. Het kruis is teken van verzoening tussen God en mensen. Dit lijdensverhaal wordt op een eigentijdse manier uitgebeeld in The Passion, elk jaar in een andere stad.

The Passion wordt uitgezonden via tv, en veel kerken organiseren daarom allerlei activiteiten.

Pasen

Drie dagen later staat Jezus op uit de dood. Pasen is opstanding: er is verzoening tussen God en mensen, alle leed en schuld is door Jezus weggedragen. Ook de dood heeft het laatste woord niet meer. Veertig dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Vijftig dagen na Pasen is het Pinksteren.