Actie Kerkbalans 2018: “Geef voor je kerk”: 20 januari t/m 3 februari 2018

De jaarlijkse actie Kerkbalans is van start gegaan. Het thema is dit jaar : "Geef voor je kerk". Kerkbalans is dit jaar van 20 januari tot 3 februari 2018. Wist u dat dit de grootste inzamelingsactie van het land is? Overal vragen plaatselijke kerken en parochies aan hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Een dezer dagen valt ook bij u de brief voor Kerkbalans op de mat. Doet u weer mee?

Behalve door de doneren, kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving aandacht voor te vragen.  Dat kan bijvoorbeeld door een bericht over Kerkbalans te delen via Facebook of Twitter (zie ook onze facebook-pagina). Zo laat u weten dat u het werk van de Johanneskerk van belang vindt en dat uw kerk een financiële bijdrage meer dan waard is.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 20 januari t/m 3 februari komt een vrijwilliger het formulier bij u brengen en ophalen. De vrijwilligers kunnen op maandag 22 januari tussen 19:00 en 19:30 uur de enveloppen ophalen in de Molenaarshof. De inleveravond is maandag 5 februari, eveneens vanaf 19:00 uur in de Molenaarshof. Aansluitend is er om 20:00 uur een gemeenteavond.  Als u geen lid bent en toch wel wat overhebt voor de instandhouding van de Johanneskerk, dan stellen wij dat zeer op prijs. U kunt zich als blijkgever opgeven via de ledenadministratie (ledenadministratie@pkn-diepenheim.nl)  of  een bedrag overmaken op:  bankrekeningnummer:  NL07RABO0322110351 t.n.v. Protestantse gemeente te Diepenheim

Kijk voor meer informatie over kerkbalans elders op onze website.

Via deze weg willen we u alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

januari 21, 2018