Aftreden Kerkenraad 21 mei 2017 & nieuwe Kerkenraad 11 juni 2017

Op 21 mei 2017 is de gehele kerkenraad afgetreden in een sobere maar toch bijzondere eredienst voorgegaan door  Ds. Rob Nijhuis die een prachtige preek hield. Casper Bruinink was meedraaiende ouderling van dienst, Mathijs Sipma meedraaiende diaken en Marjolein Westerhuis notabel. Het was een waardige dienst met diepe emoties bij velen. De grote opkomst werd ervaren als helend en steunend.  Ds. Rob Nijhuis vertelde de gemeente dat alle aftredende kerkenraadsleden op een of andere wijze de nieuwe kerkenraad  en haar gemeente zullen blijven ondersteunen. Als afscheid zong de kerkenraad de gemeente toe met lied  981 vers 1 en 2. Als antwoord daarop ging iedereen in de kerk staan en zong vers 4, 5 en 6 de kerkenraadsleden toe. Natijd was er koffie drinken in de Molenaarshof alwaar nog even nagepraat werd.  Voor informatie kunt u mailen naar info@pkn-diepenheim.nl

Foto  voorste rij v.l.n.r. : Jenny van der Veen, Cor van Drogen, Erna Lammertink, Joke van Egteren, Johan Horstman. Achterste rij: Frederika Reurink, Dianne Groot Dengerink, Yvonne, Coby Visch, Henk Olydam, Jan Teela.

Tijdens de dienst van 11 juni zullen de nieuwe kerkenraadsleden bevestigd c.q. herbevestigd worden.

mei 23, 2017