De kerkdiensten in de Johanneskerk starten weer op 1 juli 2020!

  • De kerkenraad heeft besloten dat de kerkdiensten in de Johanneskerk weer gaan beginnen.
  • De eerste zondag dat we weer samenkomen (uiteraard volgens regels en protocollen) is op zondag 5 juli. Dan zal de eigen predikant Ds Ary Braakman voorgaan.
  • De openluchtdienst op 12 juli vindt misschien plaats op het voorplein van Huize Diepenheim, maar waarschijnlijk in de kerk. Hierover nog nader bericht op de website
  • In de diensten wordt niet gezongen.   De liederen worden  alleen gespeeld op het orgel. Ook is de mogelijkheid dat er via de beamer en het scherm in de kerk liederen kunnen worden afgespeeld.
  • Danwel alleen om naar te luisteren, danwel met beeld.

Voor 21 en 28 juni volgen nog meditaties via internet (deze website)

juni 18, 2020