Kerkenraad nieuwe stijl

Donderdag, 18 mei jl. is tijdens een hiervoor belegde gemeenteavond een toelichting gegeven op de nieuwe bestuursstructuur voor onze Protestantse gemeente.

Tevens werden de leden van de  nieuwe kerkenraad aan de aanwezigen voorgesteld.

De goed bezochte avond verliep in een goede, positieve sfeer. Natuurlijk waren er veel vragen. Dat is ook logisch, want er veranderd nogal wat.

Net als om ons heen kampt ook Diepenheim met een tekort aan kerkenraadsleden. Gelukkig hebben wij nog veel gemeenteleden die zich belangeloos inzetten voor de niet altijd zichtbare, maar o zo belangrijke taken als bezoekwerk, rondbrengen bloemen, onderhoud en administratie etc.

Wat verandert er: Naast de predikant wordt het aantal kerkenraadsleden teruggebracht tot 7 personen. Te weten: 2 ouderlingen, 2 diakenen, 1 scriba, 2 kerkrentmeesters.

De volgende mensen zijn bereid gevonden deze taak op zich te nemen:                            

  • Ouderlingen           : Jenny van de Veen en Johan Horstman
  • Diakenen                : Mathijs Sipma en Bert Hooisma
  • Kerkrentmeesters : Jan Teela en Dick Hiddink
  • Scriba                     : Vacature

Bert Hooisma heeft de taak van voorzitter op zich genomen.

Hij en zijn vrouw zijn nieuw in Diepenheim en wonen aan de Ruimersdijk (in het voormalige huis van Rikie Alink).

Binnen de kerkenraad vindt de besluitvorming plaats over pastorale – , diaconale -, en kerkrentmeesters zaken. Rekening houdend met ieders kerkordelijke verantwoordelijkheid.

Dit betekent dat de afzonderlijke colleges van ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters ophouden te bestaan.

Onze kerkelijke gemeente is op dit moment opgedeeld in 7 wijken. Daarin komt geen verandering. Wel worden taken van wijkouderling en wijkdiaken samengebracht in 1 persoon, de wijkcoördinator, die op zijn of haar beurt weer wordt bijgestaan door een lid van het pastoraalteam. Samen vormen zij een wijkteam. De 7 wijkteams worden op hun beurt weer aangestuurd door één van de ouderlingen of diakenen uit de kerkenraad in nauwe samenwerking met de predikant.

mei 23, 2017