Foto’s 2018

Liturgische schikkingen 40 dagentijd en Pasen 2018

Elke zondag is er in de 40 dagentijd en met Pasen een liturgische schikking, verzorgd door de dames van de liturgisch bloemschikgroep. Voor alle foto’s en teksten klik op deze regel,

 

Pinksteren: Zondag 20 mei 2018. De liturgische schikking is een Pinksterschikking naar aanleiding van de lezing uit:  Handelingen 2 : 1-13

De Geest  van God daalde neer op de aanwezige leerlingen tijdens het oogstfeest in Jeruzalem. Men raakte in vuur en vlam. En vanaf dat moment is de beweging begonnen van mensen die het goede nieuws over Jezus doorgeven, in alle talen en over de hele wereld. De 7 rozen symboliseren hier het getal van de volheid. Alles wat nodig is, wordt ons geschonken. De rode kleur van de rozen, de gloriosa en het rode doek is een verwijzing naar het vuur, het licht dat ontvlamt en uitwaaiert. Boven in de schikking is een duif geplaatst als symbool van de Heilige Geest, die mensen in vuur en vlam zet.

Thematentoonstelling: “Ik doop u”.

Vanuit de liturgische bloemschikgroep is t.b.v. de tentoonstelling een  doopschikking gemaakt.

De schikking bestaat uit 3 witte rozen als symbool voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in wiens naam de dopeling wordt gedoopt. Zijn liefde, hulp en kracht omringen het kind. Zo ook omringen de vader en moeder het kind. Dat wordt weergegeven door de 2 rode gerbera’s en de kleine witte roos. Verder zijn in de schikking 2 bladeren  van de vingerplant gebruikt. Die verwijzen naar Gods hand.

Ik vergeet jou nooit,

Ik heb je in mijn handpalm geschreven.

De kleine witte en gekleurde  bloemetjes verwijzen naar de gemeenteleden die de dopeling in hun midden opneemt. De  klimop rank is een teken van Gods trouw. De klimop rank is een teken van Gods trouw.

Klik hier voor de overige foto’s …..

Tentoonstelling 50 jaar Kontakt en 50 jaar Molenaarshof
Zondag 14 oktober 2018   Doopdienst

Vanuit de liturgische bloemschikgroep is een doopschikking gemaakt voor: Björn Jan-Willem Karel Böcker. De schikking bestaat uit 3 witte rozen als symbool voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in wiens naam je wordt gedoopt. Zijn liefde, hulp en kracht omringen je. Zo ook omringen jou vader en moeder en broertje Stijn je. Dat wordt weergegeven door de 2 rode gerbera’s en de twee kleine witte roosjes. Verder zijn in de schikking 2 bladeren  van de vingerplant gebruikt. Die verwijzen naar Gods hand.

Ik vergeet jou nooit,

ik heb je in mijn handpalm geschreven.

De kleine witte en gekleurde  bloemetjes verwijzen naar de gemeenteleden die jou in hun midden opnemen. De klimop rank is een teken van Gods trouw.

Gedachtenisdienst Johanneskerk 2018

De liturgische schikking voor deze gedachtenisdienst bestaat uit rode bloemen die de liefde en de warmte weergeven die men in een leven ontvangt. De klimop is een teken van verbinding en geeft Gods trouw weer. Dode takken symboliseren het leven dat voorbij ging maar wij mogen naar het nieuwe leven uitkijken. De witte rozen geplaatst in de eeuwigheidscirkel verbeelden het wonen bij God.

De mensen van voorbij

Wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij

wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen

in woorden en in zinnen

en zijn we even bij elkaar

Aan het eind van het kerkelijk jaar

 

De mensen van voorbij                                                         De mensen van voorbij

Zij blijven met ons leven.                                                      Zij worden niet vergeten

De mensen van voorbij                                                         De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven                                                     zijn in een ander weten.

in liefde, in verhalen,                                                             Bij God mogen ze wonen,

die wij zo graag herhalen,                                                    daar waar geen pijn kan komen.

in bloemengeuren, in een                                                    De mensen van voorbij

lied dat opklinkt uit                                                               zijn in het licht, zijn vrij.

verdriet                                                                                    tekst: Hanna Lam

Adventschikkingen 2018.. klik op deze regel…..
Kerstversieringen 2018… klik op deze regel…

Foto-filmpje openluchtdienst 1 juli 2018