Advent en Kerst 2018

Het thema van de liturgische schikkingen in de adventstijd is: “Geef Licht”

In deze adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. De aarde met haar 4 elementen: water, vuur, aarde en lucht spelen een rol in de lezingen voor de adventszondagen.

Zondag 2 december  1e  advent  2018

Voor de eerste zondag is de lezing uit Zacharias 14: 4-9 en uit het evangelie van Lucas 21: 25-31. De aarde wordt verbeeld door de grote bol, gemaakt van een ijzeren frame bekleed met mos, takjes en bessen. In het begin gaat het in beide lezingen over de verwoestende kracht  van de natuur, vandaar dat de kleuren van de materialen voor de bol  nog somber en donker zijn. De paarse kleur van het doek en de kaarsen symboliseren: ingetogenheid, tot inkeer komen en is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser: het grote LICHT.

 

Zondag 9 december  2e  advent  2018

Voor de tweede zondag is de lezing uit Maleachi 3: 1-4 en uit het evangelie van Lucas 3: 1-6. In beide teksten gaat het over het banen van een weg. Maleachi spreekt over een bode die aankondigt dat de Heer zijn tempel zal bezoeken. Die dag is er een van zuivering. Lucas kondigt Johannes aan. Hij is de bode van God. Bergen zullen vlak worden en kromme wegen recht. Dit wordt in de schikking weergegeven door de kronkeltak van de wilg en de rechte tak van de kornoelje. De aarde die eerst nog donker bekleed was, wordt nu al een beetje lichter door de witte heide en groene bessen van de klimop. De paarse kleur van het doek en de kaarsen symboliseren: ingetogenheid, tot inkeer komen en is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser: het grote LICHT.