Voor alle foto's van de 40 dagentijd en Pasen 2017 klik op deze regel of op de foto,

Aftreden Kerkenraad  21 mei 2017 & nieuwe Kerkenraad 11 juni 2017

Op 21 mei 2017 is de gehele kerkenraad afgetreden in een sobere maar toch bijzondere eredienst voorgegaan door  Ds. Rob Nijhuis die een prachtige preek hield. Casper Bruinink was meedraaiende ouderling van dienst, Mathijs Sipma meedraaiende diaken en Marjolein Westerhuis notabel. Het was een waardige dienst met diepe emoties bij velen. De grote opkomst werd ervaren als helend en steunend.  Ds. Rob Nijhuis vertelde de gemeente dat alle aftredende kerkenraadsleden op een of andere wijze de nieuwe kerkenraad  en haar gemeente zullen blijven ondersteunen. Als afscheid zong de kerkenraad de gemeente toe met lied  981 vers 1 en 2. Als antwoord daarop ging iedereen in de kerk staan en zong vers 4, 5 en 6 de kerkenraadsleden toe. Natijd was er koffie drinken in de Molenaarshof alwaar nog even nagepraat werd.

Foto  voorste rij v.l.n.r. : Jenny van der Veen, Cor van Drogen, Erna Lammertink, Joke van Egteren, Johan Horstman. Achterste rij: Frederika Reurink, Dianne Groot Dengerink, Yvonne, Coby Visch, Henk Olydam, Jan Teela.

Liturgische schikking Pinksteren 2017.

In het bloemstuk zijn verschillende bloemen en kleuren verwerkt. Het staat symbool voor alle volkeren van de wereld.

De takking die er bovenuit steken staan voor een geweldige windvlaag en de rode bloemen staan symbool voor vlammen: de tongen van vuur.

De drie kaarsen geven de dire-eenheid weer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Zondag 11 juni 2017.

Uitleg over de liturgische bloemschikking bij de bevestiging van de ambtsdragers.                            De zes rode rozen in de liturgische schikking verbeelden de ambtsdragers. De rozen staan voor geheimhouding (sub rosa) van hetgeen wordt toevertrouwd. Rood is ook de kleur van de Geest die hen zal leiden. De flesjes, waar de rozen in staan, zijn omwikkelt met een lint, dat de onderlinge verbondenheid  weergeeft. De veelkleurige kring symboliseert de gemeente, die wordt ondersteund door de dragende handen van God die de ambtsdragers zullen helpen in werk,  weergegeven als 2 grote handvormige bladeren. De krans van klimop is het symbool van Gods trouw, maar ook dat wij trouw zijn aan God, die ons de weg wijst.

Foto's afscheid kindernevendienst 2017

Zondagmorgen 4 juni was het voor Dennis Bekkenkamp en Fleur Busch de laatste dag van de zondagschool, tijdens een speciale dienst in de Johannes kerk namen ze afscheid van de kindernevendienst. Lees verder…

Mirjam Damveld heeft foto's gemaakt. Voor alle foto's, klik op deze regel.

Startzondag 2017
Op zondag 1 oktober was het dan eindelijk Startzondag, na de nodige voorbereidingen waar de organisatie met veel plezier op terugkijkt. Voor zowel de oudere Kerkgangers als voor de jeugd was een erg
leuk programma in elkaar gezet.

Lees het hele artikel en bekijk de foto's ….

Foto's Kunstmoment 2017

Kunstmoment met het thema Landschatten in de Johanneskerk

Enkele dagen voordat Kunstmoment begint, vinden in- en rondom de kerk de eerste voorbereidingen plaats. De tuin krijgt nog een beurt en nadat op 16 oktober de meeste stoelen uit de kerk zijn gehaald is op 17 oktober begonnen met de inrichting van de expositie van kunstenares Hannelieke van de Beek in de Johanneskerk.

Lees het hele artikel en bekijk alle foto's…..

 

Jubileum Vrouwenvereniging

Foto's volgen.

Zondag 3 december  1e  advent  2017  Op deze eerste adventszondag is een schikking gemaakt naar de beginregel van een bekend kerstlied: Hoe zal ik u ontvangen. We zijn in verwachting van de komst van Jezus. Dit wordt verbeeldt door de witte rozen. De takken van de brem drukken de verwachting uit. Ontvankelijk zijn, vraagt een open houding, onbevreesd voor een nieuw leven. De stronken verbeelden de aarde die als het ware op slot zit. De hyacinten echter geven hoop, als je volhoudt en het vertrouwen hebt, kom je eruit. De bloembol die een opening heeft gevonden om tot bloei te komen. Zo mogen we ons open stellen om de Messias te verwachten. De brandende kaars wil zeggen dat we telkens waakzaam moeten zijn. Onder de schikking ligt een jute doek en een paars doek. Jute geeft soberheid en de aarde weer. De paarse kleur van het doek en de bloemen staat voor: ingetogenheid, tot inkeer komen en is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser.

Zondag 10 december  2e  advent  2017. Op deze tweede adventszondag is een schikking gemaakt naar aanleiding van de lezing uit Jesaja 40:1-5. Nadat het volk Israël was afgedwaald van God, hoort Jesaja een stem die roept: Maak in de woestijn een weg voor de Heer. Maak de weg vrij voor onze God. Alleen God kan komen om  het volk weer te helpen.

We laten dit gedeelte in de schikking terug komen. Een weg die onbegaanbaar is geworden,  wordt  weer vlak. De amaryllis in het midden verbeeldt de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg des Heren. Laat ruig land vlak worden”.

Onder de schikking ligt een jute doek en een paars doek. Jute geeft soberheid en de aarde weer. De paarse kleur van het doek  staat voor: ingetogenheid, tot inkeer komen en is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser.

Kerstversieringen 2017. Klik voor alle foto's op deze regel.