Het thema van de liturgische schikkingen in de adventstijd is: “Geef Licht”

In deze adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. De aarde met haar 4 elementen: water, vuur, aarde en lucht spelen een rol in de lezingen voor de adventszondagen.

Zondag 2 december  1e  advent  2018

Voor de eerste zondag is de lezing uit Zacharias 14: 4-9 en uit het evangelie van Lucas 21: 25-31. De aarde wordt verbeeld door de grote bol, gemaakt van een ijzeren frame bekleed met mos, takjes en bessen. In het begin gaat het in beide lezingen over de verwoestende kracht  van de natuur, vandaar dat de kleuren van de materialen voor de bol  nog somber en donker zijn. De paarse kleur van het doek en de kaarsen symboliseren: ingetogenheid, tot inkeer komen en is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser: het grote LICHT.

Zondag 9 december  2e  advent  2018

Voor de tweede zondag is de lezing uit Maleachi 3: 1-4 en uit het evangelie van Lucas 3: 1-6. In beide teksten gaat het over het banen van een weg. Maleachi spreekt over een bode die aankondigt dat de Heer zijn tempel zal bezoeken. Die dag is er een van zuivering. Lucas kondigt Johannes aan. Hij is de bode van God. Bergen zullen vlak worden en kromme wegen recht. Dit wordt in de schikking weergegeven door de kronkeltak van de wilg en de rechte tak van de kornoelje. De aarde die eerst nog donker bekleed was, wordt nu al een beetje lichter door de witte heide en groene bessen van de klimop. De paarse kleur van het doek en de kaarsen symboliseren: ingetogenheid, tot inkeer komen en is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser: het grote LICHT.

Zondag 16 december  3e  advent  2018

Voor de derde zondag is de lezing uit Sefanja 3 14-20 en uit het evangelie van Lucas 3: 7-18. Op deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen. Vandaar dat de aarde die eerst donker bekleed was, weer een stuk lichter wordt en de kleur roze is gebruikt voor de toegevoegde bloemen en de derde kaars.

De paarse kleur van het doek en de andere kaarsen symboliseren: ingetogenheid, tot inkeer komen en is tevens een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser: het grote LICHT.

Zondag 23 december  4e  advent  2018

Voor de vierde zondag is de lezing uit Micha 5: 1-4a en uit het evangelie van Lucas 1: 39-45. Micha kondigt een nieuwe leider aan, die zal heersen over de hele wereld. In het evangelie van Lucas gaat Gods woord in vervulling. Elisabeth en Maria verwachten beiden een kindje en beiden zijn een Gods wonder: Johannes de boodschapper en Jezus als de gezalfde. De kleur van de aarde wordt nog lichter. Er zijn nieuwe lichte en witte materialen toegevoegd. De bolletjes geven teken van hoop weer. De kleur paars van het kleed en de kaarsen symboliseert ingetogenheid, tot inkeer komen en is tevens een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser: het grote LICHT.

 

 

De liturgische schikking geeft op deze 1e Kerstdag weer dat het grote Licht is gekomen.

Een mooie uitspraak van Ds. Maarten Luther King is: Duisternis kan geen duisternis verdrijven – alleen licht kan dat Jezus is op aarde gekomen om het Licht te brengen.

De aarde wordt verbeeld door de grote bol, gemaakt van een ijzeren frame en bekleed met mos, takjes, bessen, bloemen. De aarde is nu bedekt met licht gekleurde materialen. In vier weken tijd van donker naar licht uitgebeeld. Om de aarde heen zweven in glazen flesjes witte vlinderorchideebloemen. Het symbool van de vlinder past bij de gedachte dat de dood de overgang is naar een beter leven. Daarmee kijken we met Kerst terug naar de adventstijd maar ook vooruit naar Pasen.