Veertigdagentijd, Stille week en Pasen 2023

Het thema van de liturgische schikkingen in deze 40-dagentijd is:

Uit liefde voor jou —–Ontvangen en delen

Jezus zet ons stil bij zijn overvloedige liefde voor ons, maar ook bij de opdracht om te delen van wat we zelf ontvangen hebben.  Als basis voor de schikkingen gebruiken we kronkelige takken. Als liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is het niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Met deze kronkeltakken maken we iedere week een ander op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel. Elke zondag wordt er iets van symboliek toegevoegd.    De liturgische kleur paars in deze Veertigdagentijd geeft  ingetogenheid weer.

Eerste zondag van de Veertigdagentijd,  26 februari 2023

De lezing van deze 1e zondag komt uit: Matteüs 4:1-11.  Jezus wordt door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef te worden gesteld.  Het zand in de schikking geeft de woestijn weer. Nadat Hij 40 dagen had gevast, had Hij grote honger. De beproever kwam naar Hem toe: Als U de Zoon van God bent, beveel dan de stenen in brood te veranderen.

Stenen en brood zijn hier op het zand gelegd. Weer nam de duivel Hem mee, nu naar een zeer hoge berg.
De kronkeltakken verbeelden hier de berg en het vergezicht. De duivel toonde Jezus alle koninkrijken van de wereld en zei: Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus: Aanbidt de Heer, uw God, vereer alléén Hem.De vaas met de bloem symboliseert God.  Hij is waar wij ons op moeten richten.

 

 

 

Tweede zondag van de veertigdagentijd, 5 maart 2023

De lezing van deze 2e zondag komt uit: Matteüs 17: 1-9. Op de berg worstelt Jezus met het lijden dat hem te wachten staat. In zijn worsteling komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Hem te bemoedigen, en te sterken. In de schikking zijn 2 bogen in elkaar geschoven zodat er een berg ontstaat. Ook de stenen bij de berg versterken het beeld.

De 3 witte tulpen symboliseren Jezus, Mozes en Elia. De tulp staat voor gebed : de bloembladen staan open naar de hemel.
De kleur wit geeft waarheid, liefde en de goddelijke, hemelse wijsheid weer.

 

 

 

 

Derde zondag van de veertigdagentijd, 12 maart 2023

De lezing van deze 3e zondag komt uit: Johannes 4: 5-26. Jezus zei tegen haar,  “Ik ben degene die tot u spreekt”. Deze vrouw bij de bron is de eerste vrouw die mag horen wie Jezus is. Ze is een Samaritaanse en een buitenbeentje in de gemeenschap. Zij is Jezus’s eerste zendeling.  Ondanks de maatschappelijke kloven kent Jezus haar hart en omstandigheden. Bij Jezus gaat het om geest en waarheid. God zoekt mensen die zijn hart zoeken ongeacht status of afkomst. Geloof ontdekken bij mensen die mijlenver van je vandaan staan is een meest louterende ontmoeting die je kunt hebben.

De krans van kronkeltakken vertelt over het leven dat niet recht verloopt en waarin we met elkaar verbonden zijn. Een krans of cirkel verwijst naar God en symboliseert eeuwigheid en volmaaktheid – er is geen begin en geen einde. In de schikking zien we groene grassen die opkomen uit de bron als symbool voor het leven dat doorgaat. De spiegel refereert aan water en reflectie.

 

 

 

Vierde zondag in de veertigdagentijd, 19 maart 2023

De lezing van deze 4e zondag, 19 maart 2023 komt uit: Johannes 9. Op sabbat wordt een blinde man genezen door Jezus. De mensen in zijn omgeving willen dit niet geloven en vragen hem wat hijzelf ervan denkt. De man antwoordt: “Hij is een profeet. Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’’  De mensen willen nog steeds niet inzien dat de genezing Gods werk is.

De schikking bestaat uit een oog om het zien te verduidelijken. De ellipsvorm is gemaakt van stevige takken met katjes. Rond de ellipsvorm zijn takken van de kronkelhazelaar gebonden en in het midden is de pupil geplaatst van aangeregen hyacint bloemetjes.

 

 

 

Vijfde zondag in de veertigdagentijd, 26 maart 2023

De lezing van deze 5e zondag komt uit: Johannes 11: 1-4, 17-44: De opwekking van Lazarus.  Er waren veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.  Jezus kwam niet om te troosten.  Hij praat over het leven en schuift de dood aan de kant. De boodschap van Jezus is, dat niet het verleden onze stemming aanvoert, maar het geloof in God. “Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft”.  Het gaat hier om leven uit geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen. De krans symboliseert het leven, zonder begin en zonder eind.  Gedroogde strobloemen en grassen herinneren aan het aardse leven. Groene grassen en roze tulpen maken de cirkel levend.  

 

 

 

 

Zesde zondag in de veertigdagentijd, Palmpasen, 2 april 2023

De lezing van deze 6e zondag komt uit: Mattheus 26:1-13. Toen Jezus in Bethanië aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar Hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd. De schikking bestaat uit kronkeltakken die aan elkaar zijn gebonden zodat er een lijn ontstaat. Onze levensweg is niet altijd recht maar vaak zoals de grillige takken. De sterke tak ondersteund de dunnere twijg. Tussen de takken zijn allerlei geurende kruiden zoals lavendel, rozemarijn en salie geplaatst. Kostbare geuren die je kunt uitdelen aan God en de ander: zoals iemand een hand uitsteken, met iemand praten. De buxustakjes verwijzen naar deze Palmzondag.

 

 

 

 

Witte Donderdag, 6 april 2023

De  liturgische schikking sluit aan bij de lezing uit Johannes 13:21-28.

Voor de schikking is een krans gemaakt van lichte en donkere kronkeltakken en geeft  de verbondenheid weer tussen:

                                                   licht en donker,

                                                  liefde en haat.

De Judaspenning symboliseert het geld dat Judas kreeg als loon voor zijn verraad.

 

 

 

Goede Vrijdag, 7 april 2023

De liturgische schikking sluit aan bij de lezing uit Johannes 19:25-30

Voor de schikking is een gaffelkruis gemaakt van de tak van een druif en takken van de kronkelhazelaar en kronkelwilg.

Het gaffelkruis is een kruissymbool dat al in de vroege kerk gebruikt werd en drukt met zijn twee naar boven gerichte armen de verbinding van de mens met het Oneindige Licht uit.

De takken zijn omwikkeld met groen klimop als teken van eeuwige trouw.

De zwarte stenen onder aan het kruis geven de diepste rouw weer.

 

 

 

Pasen, 9 april 2023

De liturgische schikking op deze Paasmorgen sluit aan bij de lezing uit Johannes 20: 1-18

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op Paasmorgen weer helemaal opengelegd: De Heer is opgestaan!

De krans in de schikking geeft de kringloop van het leven weer. Begin zonder eind.

De witte bloemen zeggen, de dood is overwonnen. Nieuw leven begint. De bloemen bloeien uitbundig, het is een nieuw begin. De kleur wit van het doek onder de schikking is een uiting van vreugde en een beeld van reinheid en onschuld.