De liturgische bloemschikking sluit aan bij het project van de kindernevendienst ‘Profetenkwartet

Zondag 2 december 2012     1e  advent

De lezing komt uit: Zacharia 14: 4-9

De profeet Zacharia spreekt over de jongste dag, wanneer de Heer koning zal zijn over de gehele aarde.

De schikking bestaat uit een kroon, die symbool staat voor de verwachting dat de Heer koning zal zijn over de gehele aarde.

De nog in  knop zijnde bloemen spreken van verwachting, in vervulling gaan.

Groene takken verwijzen naar eeuwig leven.

De lantaarn met kaars geeft aan dat er licht komt in de duisternis.

Onder de schikking ligt een paars doek.

De kleur paars symboliseert: verwachting.

Zondag 7 december 2012     2e  advent

De lezing komt uit: Maleachi 3: 1-4

De profeet Maleachi spreekt over een bode, die ook de voorbode is van de dag die zal komen. Of beter gezegd van de Heer van de hemelse machten, die zal komen om recht te spreken. De bloemschikking symboliseert de bode. Deze is in het midden van een breed uitlopende weg geplaatst. Een weg die gemaakt is van takken. Onder de bloemschikking is een zilverkleurige schaal geplaatst. We zien uit naar een wereld waarin zilver zuiver is, waarin het spreken oprecht is.

De lantaarn met kaars geeft aan dat er licht komt in de duisternis.

Onder de schikking ligt een paars doek. De kleur paars symboliseert: verwachting.

Zondag 16 december 2012     3e  adventDe lezing komt uit: Sefanja 3: 14-20

De profeet Sefanja jubelt het uit aan het slot van zijn profetie: “Jubel, gij dochter van Sion. De Heer, de koning van Israël, is in je midden, je hebt geen kwaad meer te vrezen.” Daarmee loopt hij ver vooruit op de komst van de Messias. De bloemschikking in een hoge vaas met gras, roze bloemen en kronkeltakken die symboliseren het jubelen. Bij de schikking ligt nu ook een roze doek, dit geeft weer dat het licht doorbreekt. De kleur paars symboliseert: verwachting.

De lantaarn met kaars geeft aan dat er licht komt in de duisternis.

Zondag 23  december 2012     4e  advent

De lezing komt uit: Micha: 5: 1-4a  en  Lucas: 1: 39-45

Micha de profeet wijst ons de weg naar Bethlehem in Efrata. Uit jou, te klein om tot Judas geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Jahwe over Israël zal heersen. De schikking van berkentakken en witte bloemen symboliseert de vrolijke weg. In Lucas 1: vers 39 lezen we dat Maria door het bergland op weg is naar haar tante Elisabeth voor een ontmoeting: beiden zijn in verwachting. Stenen langs de weg duiden op bergachtig landschap. Granaatappels zijn het symbool van vruchtbaarheid. De kleur paars van het doek onder de schikking symboliseert: verwachting. De lantaarn met kaars geeft aan dat er licht komt in de duisternis.