Advent 2022

Het thema van de liturgische schikkingen bij deze advent en kerst is:

Aan tafel!

Plek voor iedereen!

In deze adventstijd ligt de nadruk op Gods nabijheid.

De tafel is de basisgedachte voor de adventsschikkingen. De tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met ups en downs en waar God aanwezig is.

In de lezingen gaat het over 4 vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn mede dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over één van deze vrouwen.

De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.

Elke week wordt er aan de tafel iets veranderd en toegevoegd.

Zondag 27 november  1e  advent

Voor de eerste zondag is de lezing uit 2 Samuel 11:14-27.

De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld en ze treurde om haar echtgenoot. De rood paarse heide bloemen symboliseren de rouw.

De gele kogelbloemen symboliseren de koninklijke kleur omdat koning David Batsheba tot zijn vrouw nam.

De kleur paars in deze adventstijd geeft ingetogenheid weer.

 

 

Zondag 4 december 2e  advent
Voor de tweede zondag is de lezing uit Ruth 4:15.

Ruth gelooft in de bijzondere God van Israël en wil niet meer wonen in haar eigen land maar in het land van haar schoonmoeder. Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Ze blijkt zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen. 

Aan de schikking zijn naalden van de pijnboom toegevoegd als symbool van het verdriet van Ruth en Naomi. De korenaren symboliseren het broodhuis Bethlehem waar Ruth terecht komt.

De kleur paars in deze adventstijd geeft ingetogenheid weer.

 

Zondag 11 december 3e  advent

Voor deze derde adventszondag is de lezing uit Jozua 6:22-25. Als Rachab de verhalen van de God van Israël hoort verlangt ze naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houden. Vanuit die hoop kiest ze er voor om twee Israëlische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen.

Aan de schikking zijn takjes van de judaspenning met vleugeltjes toegevoegd als symbool voor het verlaten. Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven. Malusappeltjes, bottels, bessen van de hulst; de rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar en van pijn.

Zondag 18 december 4e  advent

De liturgische schikking  gaat over Tamar. De lezing uit Genesis 38:26:
Omdat Tamar haar man kinderloos gestorven is treed de zwagerplicht in werking. Maar haar schoonvader Juda komt zijn belofte niet na. Door een list raakt Tamar zwanger van haar schoonvader. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dat is Kerst. Als Juda Tamar herkend zegt hij: Niet zij is schuldig, maar ik, want ik heb haar niet aan mijn zoon Sela tot vrouw gegeven.In de schikking is de tafelrand langer gemaakt dan de andere randen. Het gedroogde gras van de miscanthus symboliseert de versluiering van Tamar.  De roze bloemen van de vibernum en van de bieslook geven de hoop weer voor Tamar die weer een lichtpunt zag doordat ze alsnog zwanger werd. De kleur paars in deze adventstijd geeft ingetogenheid weer.

Zondag 25 december Kerst!

In de afgelopen periode van Advent zijn er liturgische schikkingen gemaakt met het thema:

Aan tafel!
Plek voor iedereen

In de schikkingen van advent hebben we uit laten komen dat iedereen bij Jezus welkom is. Niet alleen in Jezus verre voorgeslachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. De Heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien. De lezing van deze 1e Kerstdag is uit Lucas 2:1-7: En ze bracht een zoon ter wereld haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Aan de tafelschikking zijn naast de vier kaarsen vele lichtjes, sterren en witte  versieringen geplaatst om het feestelijke van Kerst, de geboorte van Jezus, te onderstrepen.  Het tafelkleed is klaar!

 Galerie van de foto’s van de adventschikkingen

(voor de kerstversieringen dit jaar in de Johanneskerk, klikt u op deze regel…)

(klik op een foto voor een vergroting)