Het thema van de liturgische schikkingen in deze adventstijd is: Het Goede Leven.   Bloeien in Gods Licht.

In de adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus.

De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, tot bloei kan komen in Gods Licht.

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een zelfgemaakte open schaal: opgebouwd uit driehoekjes van bamboestokjes.

Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover.

Deze open schaal staat symbool voor de plek waar jouw wieg of kribbe heeft gestaan. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om tot Jezus te komen en het Goede Leven te ervaren.

De schaal is op vier pijlers geplaatst. Voor de pijlers zijn wijnflessen gebruikt. Per zondag worden deze met ander plantaardig materiaal bekleed. De eerste fles is bekleed met conifeer. De groen grijze kleur stemt tot nadenken en het materiaal herinnert aan de traditie van Kerst.  

Het getal vier verwijst naar de vier adventszondagen en de vier windrichtingen. Een Goed leven voor ieder, waar je ook geboren bent.

1e Advent 2020

Zondag 29 november  1e  advent  2020

Voor de eerste zondag is de lezing uit Marcus 13, 24-37.

Hierin gaat het over de vijgenboom: als de knoppen komen is dit een teken dat er nieuwe bladeren en vruchten komen.

Het Goede Leven is in aantocht.

De vijgentak die in de schikking is geplaatst geeft dit weer.

De kleur paars in deze adventstijd geeft ingetogenheid weer.

2e Advent 2020

Zondag 6 december  2e  advent  2020

Voor deze tweede zondag zijn de lezingen uit 2 Petrus 3, 8-18 en Johannes 1, 19-28.

In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur wit: wit van de berkenschors en wit van de bloemen van de helleboris.

De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden.

De kleur paars in deze adventstijd geeft ingetogenheid weer.

3e Advent

Zondag 13 december  3e  advent  2020

Op deze derde zondag is de lezing uit Johannes 3, 22-30

In de lezing wordt  gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. De zachte knoppen van de katjes geven aan dat het goede leven doorbreekt. Het groene mos doet denken aan het goede leven en groei.

De weg die men moet afleggen om het Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders. De dennenappels in verschillende groottes  geven dit weer. De kleur paars in deze adventstijd geeft ingetogenheid weer.

 

Zondag 13 december  3e  advent  2020

Voor deze vierde zondag is de fles bekleed met stro. Dit doet al denken aan de stal in de Kerstnacht.

Op deze vierde zondag is de lezing uit Lucas 1, 26-38.  Hierin wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar zwangerschap aankondigt. De amaryllis bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor ieder persoonlijk. Ook de knoppen van de skimmia geven dit weer. De kleur paars in deze adventstijd symboliseert  ingetogenheid.

 


De liturgische schikking geeft op deze 1e Kerstdag weer dat je mag bloeien in Gods Licht.

De basis voor deze schikking is een zelfgemaakte open schaal: opgebouwd uit driehoekjes van bamboe stokjes. De schaal is op 4 pijlers geplaatst. Voor de pijlers zijn wijnflessen gebruikt die de afgelopen adventszondagen  met verschillende materialen zijn bekleed.

  • De eerste met conifeer als teken van de traditie van Kerst.
  • De tweede is bekleed met stukjes witte berkenschors. De kleur wit symboliseert gerechtigheid.
  • De derde is bekleed met groen mos. Mos geeft het goede leven en groei weer.
  • De vierde is bekleed met stro.  Stro van de stal waarin het kindje Jezus is geboren.

De Bijbellezing voor deze Kerst is uit Johannes 1, 1-14.  Johannes spreekt over een nieuw begin: In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. De kleine schaal met bloem staat symbool voor het nieuwe begin. De verschillende witte bloemen en lichtjes in de grote schaal geven aan dat Jezus op aarde is gekomen om Licht en Vreugde te brengen.

Om alle kerkversieringen te zien, klik dan op deze regel….