Zondag 10 maart 2019, 1e zondag veertigdagentijd Het thema van de bloemschikkingen in deze Veertigdagentijd heet “Een nieuw begin”. Als er in de Bijbel over het getal 40 wordt gesproken dan is het om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. De basis in elke schikking bestaat uit 8 flessen die gevuld zijn met water en omwikkeld met rietstengels. Het water is zichtbaar tussen het riet en geeft nieuw leven weer. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De bijbellezingen op deze eerste zondag komen uit Deuteronomium 5; 6-21 en Lucas 4; 1-13. God vormde de mens uit aarde. Adam is ontleend aan een Hebreeuws woord dat aarde betekent. Jezus, als geliefde zoon en nieuwe Adam wil solidair zijn met de mensen. Hij houdt stand wanneer hij in de woestijn wordt beproefd door de Satan. Deze week plaatsen we de 8 flessen in een cirkel als symbool voor de aarde. De cirkel wordt verbonden met klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. De kleur rood van de bloemen is een verwijzing naar levenskracht, het lijden maar ook naar de liefde die zichzelf offert. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederig en sober betekent.
Zondag 17 maart 2019, 2e zondag 40 dagentijd. Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt alvast een blik gegund op de eeuwigheid, de volheid van de tijden, want dat betekent het wanneer gezegd wordt Jezus na ongeveer acht dagen verder gaat. Hier op de berg voltrekt zich een prachtig visioen. We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen. Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand.

Acht. Verbonden door de lijnen van het Griekse kruis verheerlijkt op de berg Christus. Een moeilijke weg te gaan en een visioen op nieuw begin. De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi de 22ste leter in het oud Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste lette van het woord Christus, één van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen staan bloemen van de helleborus, die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in koude periode. Een uitbottende lente tak groeit in het midden van het kruis.

Zondag 24 maart 2019, 3e zondag 40 dagentijd.Het thema van de bloemschikkingen in deze Veertigdagentijd heet “Een nieuw begin” Als er in de Bijbel over het getal 40 wordt gesproken dan is het om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. De basis in elke schikking bestaat uit 8 flessen die gevuld zijn met water en omwikkeld met rietstengels. Het water is zichtbaar tussen het riet en geeft nieuw leven weer. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De bijbellezingen op deze derde zondag komen uit Exodus 6: 2-8 en Lucas 13: 1-9. De lezingen roepen op tot “zien”. Omzien naar de ander. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat we iets betekenen voor de ander. Deze week zijn de 8 flessen twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. De sierlijke grassen in de flessen versterken het beeld van inkeer. Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht. De wilgentakken geven het nieuwe begin weer en de 8 vijgen verwijzen naar de vruchten van de vijgenboom. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederig en sober betekent.
Zondag 31 maart 2019, 4e zondag 40 dagentijd. Het thema van de bloemschikkingen in deze Veertigdagentijd heet “Een nieuw begin”. Als er in de Bijbel over het getal 40 wordt gesproken dan is het om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. De basis in elke schikking bestaat uit 8 flessen die gevuld zijn met water en omwikkeld met rietstengels. Het water is zichtbaar tussen het riet en geeft nieuw leven weer. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De Bijbellezingen op deze vierde zondag komen uit 2 Kronieken 36: 14-23 en Lucas 15: 11-32. De kern van de gelijkenis is: de vreugde die er is omdat een mens welkom is bij een genadige God. De zoon “komt tot zichzelf” hij realiseert zich wie hij is en waar hij vandaan komt en begint opnieuw. De flessen zijn in een achthoek geplaatst als symbool voor samen zoeken naar een nieuw begin. De vorm wordt versterkt door de groene cornustakken. In de flessen zijn roze bloesemtakken geplaatst als teken van vreugde en nieuw begin. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederig en sober betekent.
Zondag 7 april, 5e zondag 40-dagentijd. Het thema van de bloemschikkingen in deze Veertigdagentijd heet “Een nieuw begin”. Als er in de Bijbel over het getal 40 wordt gesproken dan is het om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. De basis in elke schikking bestaat uit 8 flessen die gevuld zijn met water en omwikkeld met rietstengels. Het water is zichtbaar tussen het riet en geeft nieuw leven weer. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De Bijbellezingen op deze vijfde zondag komen uit Jesaja 58: 7-10 en Lucas 20: 9-19. De kernvraag van de gelijkenis van de wijngaard is: Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht? De wijngaard is een gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt nog niet mogelijk. Om dit aan te geven zijn de flessen in een gesloten vierkant geplaatst. In de flessen zijn zwaardvormige bladeren geplaatst van een sansevieria. Het zwaard is een symbool van macht. Tussen de flessen zijn potjes met blauwe druifjes geplaatst als verwijzing naar de wijngaard. Men kan niet met geweld beschermen wat rechtvaardig lijkt. Alleen door de Zoon te sturen komt de wijngaard tot zijn recht. Hij die de wijngaard en de mensen dient. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederig en sober betekent.
Zondag 14 april 2019, 6e zondag 40-dagentijd/Palmzondag. Het thema van de bloemschikkingen in deze Veertigdagentijd heet “Een nieuw begin”. Als er in de Bijbel over het getal 40 wordt gesproken dan is het om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. De basis in elke schikking bestaat uit 8 flessen die gevuld zijn met water en omwikkeld met rietstengels. Het water is zichtbaar tussen het riet en geeft nieuw leven weer. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De Bijbellezingen op deze zesde zondag komen uit Jesaja 50: 4-7 (Jesaja 52: 12 – 53: 12), Lucas 19: (28) 29-40 en Lucas 22: 1-23, 56. Deze schikking verbeeldt de intocht in Jeruzalem. Vanaf de Olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugkeren tot zijn volk, gaat Jezus de Messias, zittend op een ezel, naar Jeruzalem. Onder een boog van palmtakken en de klanken van Psalm 118 komt Hij vanuit het oosten als vredeskoning de stad binnen. De acht flessen symboliseren de ‘gang’ naar Jeruzalem. In de flessen zijn gebogen takken geschikt, als ware het een poort. De Elzenkatjes accentuéren de weg, waarop leerlingen van Jezus hun mantels legden. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederigheid en soberheid symboliseert.
Witte Donderdag, 18 april 2019. Het thema van de bloemschikkingen in deze Veertigdagentijd heet “Een nieuw begin”. Als er in de Bijbel over het getal 40 wordt gesproken dan is het om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. De basis in deze schikking bestaat uit 7 flessen die gevuld zijn met water en omwikkeld met rietstengels. Het water is zichtbaar tussen het riet en geeft het leven weer. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. De Bijbellezing bij de schikking op deze Witte Donderdag komt uit Johannes 13, 1-15. De verhalen over de voetwassing zijn verhalen die niet verbonden zijn aan hoop maar aan het moment. Om deze reden zijn er 7 flessen gebruikt, het getal van de volheid. Zes flessen zijn in een cirkel geplaatst. Ze symboliseren de discipelen, en verwijzen hier naar de 6 werken van barmhartigheid. In deze flessen zijn witte anemonen geplaatst. De kleur wit verwijst naar Christus; het Licht van de wereld. De anemonen ‘staan’ hier voor zorgzaamheid. Niet heersen maar dienen. De kleine fles in het midden verbeeld het nederig kunnen zijn. Dit is symbolische weergegeven met het driekleurig viooltje. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederigheid en soberheid betekent.
Goede Vrijdag, 19 april 2019 Het thema van de bloemschikkingen in deze Veertigdagentijd heet “Een nieuw begin”. Als er in de Bijbel over het getal 40 wordt gesproken dan is het om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. De basis in deze schikking bestaat uit 7 flessen die gevuld zijn met water en omwikkeld met rietstengels. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het water is zichtbaar tussen het riet en geeft het leven weer. De Bijbellezing bij de schikking op deze Goede Vrijdag, komt uit Johannes 18, 1 – 19. De verhalen over de verloochening zijn verhalen die niet verbonden zijn aan hoop maar aan het moment. Om deze reden worden er 7 flessen gebruikt; het getal van de volheid, het heilige getal bij uitstek: 3, het getal voor de drie-ene-God en 4, het getal van de wereld. Een kruis, als verbinding tussen hemel en aarde. God is in zijn zoon naar de aarde gekomen, zijn taak op aarde is volbracht. In deze schikking zijn de flessen in de vorm van een Latijns kruis geplaatst. In de flessen zijn paarse anemonen geplaatst. Paars, de kleur die rouw en soberheid weergeeft. Op de hals van de flessen ligt wat houtskool als symbool voor de dood. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederigheid en soberheid symboliseert.
Pasen, Zondag 21 april 2019. Het thema van de bloemschikkingen in deze Veertigdagentijd heet “Een nieuw begin”. Als er in de Bijbel over het getal 40 wordt gesproken dan is het om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. De basis in elke schikking bestaat uit 8 flessen die gevuld zijn met water en omwikkeld met rietstengels. Het water is zichtbaar tussen het riet en geeft nieuw leven weer. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De Bijbellezingen op deze Paasdag komen uit Jesaja 65: 17-25 en Johannes 20: 1-18. De vorm bij deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien met het hart’. Gods grootheid zien we in de natuur en in de rijkdom van het leven. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde zullen we Jezus herkennen. De witte en gele voorjaarsbloemen en het frisse groen zijn geplaatst om de hartvorm te versterken. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederigheid en soberheid symboliseert.

“Laat, Heer, ons hart U toebehoren.

En laat ons door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.”

Het is Pasen, een nieuw begin om te leven met het hart.