In deze 40-dagentijd wordt in de liturgische schikking Gods kracht en liefde gesymboliseerd door een berg. De boomstronk geeft dit weer.

Het thema is:  Sta in je kracht.

Zondag, 5 maart 2017: De lezing bij deze schikking komt uit: Genesis 2:15 – 3:9 en  Matteüs 4:1-11

Op deze eerste zondag van de 40-dagentijd gaat het over verleiding en verzoeking.

Als symbool van verleiding zien we prachtige gele bloemen. Zij schitteren boven de stenen en het zand van de woestijn. Jezus laat zich niet verleiden door de glans en schittering die hem getoond worden.  Sterker dan alle machten is de kracht van Gods liefde. Sta in je kracht.

Onder de schikking liggen een paars doek; de kleur van ingetogenheid die we aannemen in deze tijd voor Pasen, en een jute doek; dat nederigheid symboliseert.

 

 

 

  Zondag,  12 maart 2017,

De lezing bij deze schikking komt uit: Exodus 24:12-18  en Matteüs 17:1-9. Op de tweede zondag van de 40-dagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting die ze vast willen houden. In de schikking zien we 3 witte amaryllissen, symbool voor schoonheid, als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden maar wel mee te nemen in het denken en doen. Onder de schikking liggen een paars doek; de kleur van ingetogenheid die we aannemen in deze tijd voor Pasen, en een jute doek, dat nederigheid symboliseert.

 

 

 

 

Zondag, 19 maart 2017,

De lezing bij deze schikking komt uit: Exodus 17:1-7  en  Johannes 4:5-26 (42). Op deze derde zondag gaat het over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we het water in de vaas, waaruit de groene stelen, als symbool van het doorgaande leven, opkomen. De kronkelende takken vertellen over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft. Onder de schikking liggen een paars doek; de kleur van ingetogenheid die we aannemen in deze tijd voor Pasen, en een jute doek, dat nederigheid symboliseert.

 

 

 

Zondag,  26 maart 2017

De lezing bij deze schikking komt uit: 1 Samuel 16:1-13, Johannes 9:1-13 (14-25) 26-39. Het is vandaag de vierde zondag van de 40-dagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat zien  we aan de roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer die ons het zicht kunnen ontnemen. Het gaat erom dat we moeten zien met en naar het hart, en niet alleen naar het uiterlijk. Jezus opent ogen om te kunnen zien. Hij is het licht der wereld. Om de mand ligt een tak klimop dat 'trouw' symboliseert. Onder de schikking ligt een paars doek; de kleur van ingetogenheid die we aannemen in deze tijd voor Pasen.

 

 

 

Zondag 2 april 2017

De lezing bij deze schikking komt uit: Ezechiёl 37, 1-14 en Johannes 11, 1-4 (5-16).Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd horen we van Ezechiёl over het  visioen van de dorre doodsbeenderen.Johannes vertelt over Lazarus die door Jezus’hand opstaat ten leven.Wat dood lijkt blijkt meer levenskracht te hebben dan gedacht. In de schikking zien we dit terug: dorre takken komen tot leven door de verschillende paarse bloemen; gestoken vanuit alle 4 windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt. Onder de schikking ligt een paars doek; de kleur van ingetogenheid die we aannemen in deze tijd voor Pasen.Het jute doek geeft nederigheid weer.

 

 

 

 

Zondag 9 april 2017

In deze 40 dagentijd wordt in de liturgische schikking Gods kracht en liefde gesymboliseerd door een berg. De boomstronk geeft dit weer. Het thema is: Sta in je kracht.

Sta in je kracht
Jezus rijdt Jeruzalem binnen
Niet hoog te paard
Maar op een ezel
Nederig Barmhartig
Liefdevol
Dat zijn de koninklijke krachten
Gods kracht

De lezing bij deze schikking komt uit: Jesaja 50,4-7 en Matteüs 21,1-11. Op deze zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een gekleurd doek die verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer die uiteindelijk blijken te winnen. De rode viooltjes vertellen over nederigheid. Onder de schikking ligt een paars doek; de kleur van ingetogenheid die we aannemen in deze tijd voor Pasen. Het jute doek geeft ook nederigheid weer.

 

1e Paasdag zondag 16 april 2017

In de liturgische schikking zien we op deze Paasmorgen rondom de berg, symbool voor Gods kracht en liefde, een tuin vol witte bloemen.

Gods kracht

Breekt door het donker

Van de dood heen

Licht raakt ons aan

Kom, sta op

Deel het leven

Deel vertrouwen

 

God van licht en leven

In Jezus

Is de dood overwonnen

In die kracht

Mogen wij staan

 

De kleur wit van de bloemen en het doek symboliseren ook de opstanding, het geloof, de vreugde en de vrede.