Zondag 18 februari 2018:  Op deze eerste zondag van de 40 dagentijd sluit de liturgische bloemschikking aan bij de lezing uit: Marcus: 1, 12-15. Als voorbereiding op zijn leven verblijft Jezus 40 dagen in de woestijn waar hij op de proef wordt gesteld door de Satan. Hij worstelt met de vragen wat Zijn weg zal zijn; de Engelen zorgen voor Hem. Later gaat Jezus naar Galilea om het goede nieuws van God te brengen. Hij zei: Gods nieuwe wereld is dichtbij: Vertrouw op Hem. Het zand, de stenen, de cactussen duiden op de woestijn en de verlatenheid. De distels symboliseren het lijden dat komt voor Jezus. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederig en sober betekent. Het paarse doek is een teken van ingetogenheid, we staan stil bij wat echt belangrijk is. We nemen de tijd om tot onszelf te komen.
Zondag  25 februari  2018: Op deze 2e zondag van de 40-dagentijd sluit de liturgische bloemschikking aan bij de lezing uit :  Marcus 9, 2-10. Op de berg gebeurt een wonder. Drie leerlingen van Jezus zien het gezicht van Jezus veranderen en dat Zijn kleren zo wit worden als helder licht. Uit een wolk klinkt Gods stem die zegt : “Jezus is mijn zoon, luister naar hem”. Mozes en Elia spreken met God’s zoon – een hemels teken. Jezus vraagt zijn leerlingen te zwijgen over hetgeen ze gezien hebben. In de schikking staan op de berg 3 witte rozen als symbool voor Jezus, Mozes en Elia. Het gipskruid verbeeld de wolk van waaruit God sprak. Onder de schikking ligt een jute doek, wat nederig en sober betekent. Het paarse doek is een teken van ingetogenheid.
Zondag 4 maart 2018. Op deze 3e zondag van de 40-dagentijd sluit de liturgische bloemschikking aan bij de lezing uit : Johannes 2,  13-22 (25). In de tempel houdt Jezus grote schoonmaak. Hij jaagt alle handelaars en geldwisselaars weg uit het huis van Zijn Vader. Het touw dat over de schikking ligt symboliseert de woede van Jezus en de zweep waarmee hij de geldwisselaars de tempel uit dreef. De gebroken vaas en potten met de scherven laten de totale chaos zien. De buidel met de judaspenning geven de handel weer die gedreven werd in de tempel. Jezus zegt : “Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal Ik hem doen herrijzen”. Dit wordt verbeeld met drie witte rozen. Onder de schikking ligt een jute doek, wat nederig en sober betekent. Het paarse doek is een teken van ingetogenheid.
Zondag 11 maart 2018 Op deze 4e zondag van de 40-dagentijd sluit de liturgische bloemschikking aan bij de lezing uit: Johannes 6, 1  4-15. In deze schikking symboliseerd de mand met de 5 broden en 2 vissen het voedsel waarmee Jezus een grote groep mensen te eten geeft. Alleen door te delen van het beschikbare ‘voedsel’ kunnen ook anderen leven. Leven is breken en delen. Als centrale persoon wordt Jezus gesymboliseerd door een witte roos. De bloesem en het rose doek geven aan dat het licht voor Pasen doorbreekt. Onder de schikking ligt een jute doek, wat nederig en sober betekent.
Zondag 18 maart 2018. Op deze 5e zondag van de 40 dagentijd sluit de liturgische bloemschikking aan bij de lezing uit: Johannes 12, 20-33. Jezus zegt: Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij nieuwe korrels op. Dit is ook een verwijzing naar het lijden en sterven van Jezus. In de schikking wordt dit weergegeven door het houten kruis. Ook het riet dat bij het kruis is geplaatst verwijst naar Jezus. Riet staat voor: in beweging, buigzaam maar het breekt niet en richt zich weer op. De losse graankorrels op het zwarte doek symboliseren het gezaaide graan. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederig en sober betekent. Het paarse doek is een teken van ingetogenheid.
Zondag 25 maart 2018. Op deze 6e zondag van de 40 dagentijd sluit de liturgische bloemschikking aan bij de lezing uit: Marcus 11, 1-11. Jezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. Veel mensen leggen hun jas op de weg, anderen plukken takken met bladeren en leggen die op de weg. Ze lopen voor Jezus uit en achter hem aan. Ze roepen: Alle eer aan God! Leve de man die door God is gestuurd. In de schikking wordt de intocht in Jeruzalem weergegeven doormiddel van een poort gemaakt van polygonum stokken en klimop. De witte roos symboliseert Jezus. De rode rozen en de groene takken  verwijzen naar de “de rode loper” die als het ware voor Jezus door de enthousiaste menigte wordt uitgelegd. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederig en sober betekent. Het paarse doek is een teken van ingetogenheid.
Witte donderdag, De liturgische schikking sluit aan bij de lezing uit Johannes 13, 1-15

Hierin lezen we dat Jezus nog in Jeruzalem verblijft en voor de laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. In de schikking zien we het brood, als symbool voor het lichaam dat gebroken wordt en sterft. De kruik met wijn; als symbool van het bloed dat vergoten wordt om ons te bevrijden uit de macht van zonde en dood. En een bakje met water en een doek; tijdens het eten deed Jezus water in een bak en waste de voeten van zijn leerlingen. Hij droogde hun voeten af met een doek. Hiermee legde Hij de nadruk op het dienen van de ander!

 

Goede vrijdag. De liturgische schikking sluit aan bij de lezing uit Johannes 18, 1-19:42

Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus.In de schikking zien we dat terug door het houten kruis omwikkelt met prikkeldraad. Het Licht lijkt te doven maar de rode roos geeft aan dat de Liefde van God nooit dooft.

Zondag 1 april 2018. De liturgische schikking op deze Paasmorgen sluit aan bij de lezing uit Johannes 20, 1-18. Hierin lezen we dat na de sabbat, op zondagochtend, Maria uit Magdala naar het graf van Jezus gaat. Tot haar verbazing ziet ze dat het graf open is en de Heer uit het graf is weggehaald. Later ziet ze de opgestane Heer en mag ze met blijdschap over Hem vertellen. In de schikking zien we het open graf terug d.m.v. 2 helften van een bol die bekleed zijn met mos. De witte  amaryllis symboliseert de Opgestane Heer. Het witte doek onder de schikking met de opengeslagen Bijbel geeft heiligheid, geloof, vrede en vreugde weer. Ook de witte en gele bloemen rondom het graf geven de vreugde van Pasen weer!