40 dagentijd, bloemschikkingen

Zondag 10 maart 2019, 1e zondag veertigdagentijd Het thema van de bloemschikkingen in deze Veertigdagentijd heet “Een nieuw begin”. Als er in de Bijbel over het getal 40 wordt gesproken dan is het om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. De basis in elke schikking bestaat uit 8 flessen die gevuld zijn met water en omwikkeld met rietstengels. Het water is zichtbaar tussen het riet en geeft nieuw leven weer. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De bijbellezingen op deze eerste zondag komen uit Deuteronomium 5; 6-21 en Lucas 4; 1-13. God vormde de mens uit aarde. Adam is ontleend aan een Hebreeuws woord dat aarde betekent. Jezus, als geliefde zoon en nieuwe Adam wil solidair zijn met de mensen. Hij houdt stand wanneer hij in de woestijn  wordt beproefd door de Satan. Deze week plaatsen we de 8 flessen in een cirkel als symbool voor de aarde. De cirkel wordt verbonden met klimopranken die samen een krans van solidariteit vormen. De kleur rood van de bloemen is een verwijzing naar levenskracht, het lijden maar ook naar de liefde die zichzelf offert. Onder de schikking ligt een jute doek wat nederig en sober betekent.
Zondag 17 maart 2019, 2e zondag 40 dagentijd. Het verhaal van de verheerlijking op de berg wil je raken. Er wordt alvast een blik gegund op de eeuwigheid, de volheid van de tijden, want dat betekent het wanneer gezegd wordt Jezus na ongeveer acht dagen verder gaat. Hier op de berg voltrekt zich een  prachtig visioen. We mogen even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toe komt. En dat op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg van uittocht door het water en de woestijn heen. Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Het liefst zouden we ook een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand.

Acht. Verbonden door de lijnen van het Griekse kruis verheerlijkt op de berg Christus.  Een moeilijke weg te gaan en een visioen op nieuw begin. De 8 flessen zijn geplaatst in de vorm van het Griekse kruis, een kruis met 4 gelijke armen die elkaar in het midden snijden. De Griekse letter chi de 22ste leter in het oud Griekse alfabet, heeft die vorm. Het is de eerste lette van het woord Christus, één van de namen voor Jezus. De lezingen gaan over de verheerlijking Jezus op de berg en de moeilijke weg die Jezus moet gaan. In de flessen staan bloemen van de helleborus, die bloeit als er sneeuw ligt en het vriest. Hoopvolle bloei in koude periode. Een uitbottende lente tak groeit in het midden van het kruis.

Zondag 24 maart 2019, 4e zondag 40 dagentijd. Het thema van de bloemschikkingen in deze Veertigdagentijd heet “Een nieuw begin” Als er in de Bijbel over het getal 40 wordt gesproken dan is het om een periode van wachten en ontwikkeling aan te geven. De basis in elke schikking bestaat uit 8 flessen die gevuld zijn met water en omwikkeld met rietstengels. Het water is zichtbaar tussen het riet en geeft nieuw leven weer. Riet staat voor buigzaamheid, meebewegen. Het getal 8 staat symbool voor een nieuw begin en wordt ook wel gezien als de overgang van wat oud is naar iets nieuws. De flessen worden elke week in een andere vorm geplaatst. De bijbellezingen op deze derde zondag komen uit Exodus 6: 2-8 en Lucas 13: 1-9. De lezingen roepen op tot “zien”. Omzien naar de ander. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat we iets betekenen voor de ander. Deze week zijn de 8 flessen twee aan twee geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De primulaplantjes doen denken aan ogen. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. De sierlijke grassen in de flessen versterken het beeld van inkeer. Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met eindeloos geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin: bloesem en vrucht. De wilgentakken geven het nieuwe begin weer en de 8 vijgen verwijzen naar de vruchten van de vijgenboom.  Onder de schikking ligt een jute doek wat nederig en sober betekent.