Meditaties in de corona-tijd

Overzicht meditaties in de Corona-tijd, vanaf Pasen 2020

In deze meditatie gaat Ds Ary Braakman in op de betekenis van Pinksteren. Bijzonder is het ontbranden van de kaarsen!
De bloemschikgroep heeft een schikking verzorgd.
Ook in de maand juni worden nog geen diensten in de Johanneskerk te Diepenheim gehouden en willen we wekelijks een meditatie verzorgen.
De kerkenraad onderzoekt of het mogelijk is in juli weer te starten met de kerkdiensten.
De meditatie wordt gehouden door ds Ary Braakman.
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel Wezenzondag genoemd.
Op zondag 26 april was het de bedoeling dat Heleen Glas en Joke van Egteren samen met 2 andere dames een kerkdienst zouden leiden, de voorbereiding daarvoor was al gaande. Maar door u allen bekende reden is dat tot nadere datum uitgesteld.
Om wat variatie in de digitale diensten te krijgen kwam nu de vraag van ds. Braakman of Heleen en Joke niet een digitale dienst voor hun rekening wilden nemen.
Vandaar dat u voor deze zondag deze 2 dames ziet en hoort, vanaf een andere lokatie dan onze Johanneskerk, namelijk de boerderij van familie van Egteren.
Vanaf 1 juli a.s.  zullen er waarschijnlijk weer kerkdiensten gehouden mogen worden in de Johanneskerk. Daarom is ook voor deze zondag weer een korte meditatie opgenomen. De meditatie van deze zondag door ds Ary Braakman in de Johanneskerk te Diepenheim gaat over Johannes 14.
De meditatie van deze zondag gaat over Johannes 10. Aan het begin klinkt lied 23c, De Heer is mijn Herder. Na de meditatie en voor de schriftlezing lied 99, De eersten zijn de laatsten. Tenslotte klinkt, i.v.m. koningsdag zowel als 75 jaar bevrijding het Wilhelmus.
Op 1 april 1945 vond de bevrijding van Diepenheim plaats. Het was de bedoeling om een bevrijdingsdienst te houden in de Johanneskerk waaraan tal van groeperingen in Diepenheim aan mee zouden doen. Door de Corona-crisis is dit helaas niet doorgegaan. Vooraf aan de dienst zou een presentatie gehouden worden met foto’s uit de tijd van en rond de bevrijding. Foto’s die afkomstig zijn van Oold Deep’n. Ben van de Kolk en Casper Bruinink hebben deze uitgezocht en Hans Boensma heeft ze verwerkt tot een video-presentatie.
Deze meditatie gaat over de Emmaüsgangers. Casper Bruinink En Ary Braakman gaan in op dit verhaal, dat deels in het Sterrebos in Diepenheim is opgenomen.
Meditatie ds. Ary Braakman op 19 april 2020 in de Johanneskerk te Diepenheim. Schriftlezing Johannes 20:19 en 24 – 29. Beloken Pasen
In verband met de corona-crisis zijn er nog geen diensten in de Johanneskerk. Wel heeft de liturgisch bloemschikgroep weer een schikking gemaakt. We beginnen met lied: Christus onze Heer verrees (Nederland zingt) en na de uitleg over de liturgische bloemschikking voor Pasen volgt de meditatie. Wij sluiten af met een improvisatie van U zijn de Glorie (Martin Mans) met eigen foto’s. Wij wensen u goede Pasen!
Dienst Stille Zaterdag, waarbij de paaskaarsen worden binnengedragen.
Lezingen op Goede Vrijdag 2020 Johanneskerk Diepenheim
– Sequentie van teksten uit het evangelie naar Johannes, afgewisseld met gedeelten uit het ‘Stabat Mater’ van Giovanni Battista (da) Pergolesi

Goede Week en Pasen: diverse video-diensten i.s.m. Martinuskerk Markelo


Tijdens de Goede week zullen in samenwerking met de Protestantse Gemeente Markelo diverse diensten via een videoboodschap gepubliceerd worden.

Overzicht:
Maandag – Ary Braakman Diepenheim
Dinsdag – Marten Dijkstra Markelo
Woensdag – Ds Ary Braakman
Donderdag – Deodaat van der Boon Markelo
Vrijdag – Gerry Voskamp en Harrie Alberts Diepenheim
Zaterdag – Markelo en Diepenheim binnendragen Paaskaarsen.