Kerkdiensten, kerst en oud en nieuw

Toelichting Kerkdiensten of Diensten rond Oud en Nieuw

 Kerstnachtdienst mm.v.  Deeps Vocaal o.l.v. Yt Nicolai. Dit Diepenheimse koor is opgericht begin 2019 en heeft op 16 november haar eerste concert gegeven in onze Johanneskerk. Velen hebben daarvan genoten.

 Eerste Kerstdag:  Organist Henk Langenkamp begeleidt de zang. Gerrit van Faassen zal de  dienst opluisteren met zijn hobo, zodat het een feestelijke dienst zal worden.

 Oudejaarsdienst Op dinsdagmiddag 31 december organiseert de Johanneskerk in Diepenheim een vesperdienst.  Het thema is: “In ’t lech”.  En dan in de betekenis van aandacht en ruimte geven aan elkaar. Je medemens “zien”, wat zijn of haar achtergrond ook is. In een wereld van globalisering, van steeds groter en steeds sneller, steeds ambitieuzer, voelen steeds meer mensen zich niet meer gezien of gehoord. De menselijke maat lijkt te verdwijnen. “Zet uw licht niet onder de korenmaat”, schreef Matheus, maar moet het in deze tijd niet zijn, “laat uw licht niet onder de korenmaat zetten”? Met op de achtergrond het vertrouwde geluid van het carbidschieten, overdenken we op de drempel van het nieuwe jaar dit dilemma. Na afloop praten we nog even na.  De dienst begint om 16.00 uur in de Johanneskerk in Diepenheim Iedereen is van harte uitgenodigd.

Nieuwjaarsdienst, waarna wij traditiegetrouw in de Molenaarshof elkaar veel Heil en Zegen wensen voor het nieuwe jaar. 

december 4, 2019