Zondag 15 november

Momenteel is de situatie rond Corona nog  zeer onstabiel. De kerkenraad heeft daarom het besluit genomen om zondag 15 november nog geen kerkdienst te houden.

Op de 15e zal een meditatie  gestreamd worden. De link voor de stream  staat zoals gebruikelijk op deze website.

 

Zondag 22 november

Op zondag 22 november zal er een speciale gedachtenisdienst plaatsvinden met uitsluitend genodigden.

De genodigden zijn die families die in het afgelopen jaar een dierbare hebben moeten missen.

Deze zijn geïnformeerd en hebben zich kunnen opgeven voor deze dienst.

Met de huidige maatregelen kunnen wij met de huidige opgegeven personen deze dienst houden.

Buiten deze genodigden en de ouderling van dienst Harry Albers en organist Gerrit te Rietstap worden geen andere personen toegelaten.

De dienst zal via ons YouTube kanaal van de kerk gestreamd worden (de link  wordt op deze website geplaatst).

Zondag 29 november

Op 29 november zal een extra ngedachtenisdienst gehouden worden voor de mensen die een dierbare hebben moeten missen “ langer dan een jaar geleden” .

Dit is ook met de dan geldende maatregelen, dus beperkt aantal personen in de kerk. Bij een grotere toestroom zal dan de Molenaarshof ,  tot maximaal 30 personen, worden ingezet.  Ook hierbij zullen de bezoekers de maatregelen moeten naleven: afstand houden, mondkapjes op en handen desinfecteren.

 

Kerkdiensten na 29 november

Over de kerkdiensten na 29 november wordt nog nader besloten en bericht volgt op deze website.

 

Overige mededelingen

Er zijn verschillende notabelen die momenteel ook ziek zijn en het corona virus hebben.

Wij vragen u daarom de gemeenteleden die u regelmatig in de kerk ziet en in uw wijk woonachtig zijn deze informatie ten aanzien van de diensten te doen toekomen door even een telefoontje met hen te plegen.

 

Mocht u vragen hebben dan wil ik u deze graag beantwoorden, stuur dan een mail naar preases@pkn-diepenheim.nl !

De zieken onder ons wens ik beterschap en gaan ervanuit elkaar op of na 29 november weer in gezondheid te mogen begroeten in onze kerk.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bert (A.) Hooijsma

Praeses, wnd scriba, hulp koster.

Tags:

Comments are closed

Archief