Activiteitenkalender

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten van de komende periode

Wanneer u met de muis naar het onderwerp gaat,  krijgt u meer informatie over het onderwerp. Bij de agenda kunt u kiezen voor  een dag, weekoverzicht of maandoverzicht. Verder kunt u  filteren op een bepaald onderwerp via de “tags”. (links boven de agenda).  Klik 1 of meer tags aan om te filteren.  Eventueel kunt u ook met een muisklik de activiteit toevoegen aan uw eigen (digitale) agenda.

mrt
1
zo
Kerkdienst, Ds A.F.U. Braakman
mrt 1 @ 10:00 – 11:00
mrt
6
vr
Wereldsgebedsdag
mrt 6 @ 19:00 – 20:00
Wereldsgebedsdag

Het thema is Sta op en Ga.
Op 6 maart 2020 om 19.00 uur wordt onze
jaarlijkse Wereldgebedsdag gehouden in de
R. K. kerk van Hengevelde.
Op deze dag wordt in 170 landen een gebedsdienst gehouden.
Dit jaar is de liturgie samengesteld door Zimbabwe.
De werkgroep van Hengevelde, Goor en
Diepenheim hebben hier de avond voorbereid.
Noteer deze datum en ga.
Namens de werkgroep Dini Olijdam en
Erna Luttikhedde

mrt
8
zo
Kerkdienst, Ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham
mrt 8 @ 10:00 – 11:00
mrt
15
zo
Geen kerkdienst, i.v.m Corona-virus
mrt 15 @ 10:00 – 11:00

Beste mensen, zojuist heeft de Kerkenraad van de Johanneskerk Diepenheim besloten om de komende 3 zondag (tot en met 31 maart) de kerk gesloten te houden en GEEN kerkdienst te laten plaatsvinden.

Voor nadere informatie kunt u bij mij terecht.

Ary Braakman

mrt
22
zo
Geen kerkdienst, i.v.m Corona-virus
mrt 22 @ 10:00 – 11:00

Beste mensen, zojuist heeft de Kerkenraad van de Johanneskerk Diepenheim besloten om de komende 3 zondag (tot en met 31 maart) de kerk gesloten te houden en GEEN kerkdienst te laten plaatsvinden.

Voor nadere informatie kunt u bij mij terecht.

Ary Braakman

mrt
23
ma
Bijeenkomst Johanneskerk en plaatsing Stolpersteine
mrt 23 @ 09:00 – 10:00
Bijeenkomst Johanneskerk en plaatsing Stolpersteine

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn elf Joodse inwoners van drie families uit Diepenheim weggevoerd en vermoord in vernietigingskampen. De werkgroep Stolpersteine Diepenheim heeft het initiatief genomen om voor deze mensen Stolpersteine te laten plaatsen in het trottoir voor hun vroegere woonhuizen.
Het Stolpersteine-project is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Stolpersteine zijn gedenktekens, bestaande uit een steen met een messing plaatje van tien bij tien centimeter, waarin naam, geboortejaar, deportatiedatum, en de plaats en datum van overlijden zijn gestanst. Het idee van Demnig is
dat je in gedachten over de geschiedenis van deze Joodse slachtoffers struikelt en dat een mens pas vergeten is wanneer zijn naam vergeten is. Inmiddels liggen er in verschillende plaatsen in Europa tienduizenden Stolpersteine.

De Stolpersteine zullen op maandag 23 maart 2020 in Diepenheim door Gunter Demnig worden geplaatst. Voorafgaand aan de steenlegging vindt er een ceremonie plaats in de Johanneskerk. De bijeenkomst in de kerk begint om ca. 09.00 uur en duurt tot ca. 10.00 uur.
Aansluitend zullen de elf Stolpersteine worden geplaatst. De werkgroep Stolpersteine Diepenheim maakt
onderdeel uit van Stichting Kunstmoment Diepenheim.

Mocht u dit initiatief met een geldelijke
bijdrage willen ondersteunen, dan kan dat op rekeningnummer
NL05RABO0122004043 t.n.v.
Stichting Kunstmoment Diepenheim,
o.v.v. Stolpersteine Diepenheim.

mrt
29
zo
Geen kerkdienst, i.v.m Corona-virus
mrt 29 @ 10:00 – 11:00

Beste mensen, zojuist heeft de Kerkenraad van de Johanneskerk Diepenheim besloten om de komende 3 zondag (tot en met 31 maart) de kerk gesloten te houden en GEEN kerkdienst te laten plaatsvinden.

Voor nadere informatie kunt u bij mij terecht.

Ary Braakman

apr
1
wo
Activiteiten i.v.m. herdenking bevrijding Diepenheim
apr 1 hele dag

Diepenheim

•Muziekvereniging Harmonie Diepenheim verzorgt op de dag van de bevrijding van Diepenheim een bevrijdingsconcert. Hier worden ook de deelnemers van de bevrijdingsestafette bij betrokken.

•Plaatsen van een groene ereboog als dank voor de verkregen vrijheid.

•De historische vereniging biedt een tentoonstelling van diverse kostuums. Ook zijn geluidsopnames te beluisteren van Diepenheimer Cor Dekker over zijn oorlogsperiode.

•Dansvoorstellingendoor Stedeker Daansers

•Fietsroute in het teken van vrijheid

•Diepenheim vlagt voor vrijheid.

•Oprichten van een blijvend monument voor onze vrijheid

•Scholenproject i.s.m. Diepenheims basisonderwijs

apr
5
zo
Palmpasen, kerkdienst, Ds A.F.U. Braakman
apr 5 @ 10:00 – 11:00
Palmpasen, kerkdienst, Ds A.F.U. Braakman

Zondag 5 april besteden  wij in een speciale dienst aandacht aan de Bevrijding van Diepenheim, 75 jaar geleden. Het thema van herdenken naar vieren zal als een rode draad door deze dienst lopen.

Voorafgaand aan de dienst zal er vanaf 9.45 uur een powerpointpresentatie te zien zijn.

Aan de dienst werken mee o.a. de Deepse Troubadours en een Kwintet, samengesteld uit leden van de Harmonie.

Ook de viool van Alex Polak, één van de joodse weggevoerde mensen uit onze gemeenschap, zal bespeeld worden.

Aanvang dienst: 10.00 uur

Locatie: Johanneskerk Diepenheim, Grotestraat 1.

apr
6
ma
Vesper, VIERINGEN IN DE STILLE WEEK
apr 6 @ 19:30 – 20:00
Vesper, VIERINGEN IN DE STILLE WEEK

VIERINGEN IN DE STILLE WEEK

Gewoontegetrouw zullen er ook dit jaar in de week tussen Palmzondag en Pasen vieringen georganiseerd worden. Deze week wordt de Stille Week genoemd, omdat de kerk zich in eerbiedige stilte, sober en ingetogen, voorbereidt op de Opstanding.

Palmzondag valt op 5 april. Dat is om verschillende redenen een bijzondere zondag, waarover elders in dit kerkblad meer te lezen valt. In de dagen erna is er iedere dag een korter of langer moment van vieren en gedenken.

Op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april is er een korte vesper. Deze is voorbereid door gemeenteleden. Twee vespers vinden plaats in de kerk, de derde wordt gehouden tijdens de Paasviering van de Hervormde Vrouwengroep in de Molenaarshof.  Op donderdag 9 april (Witte Donderdag) wordt Avondmaal gevierd. Tijdens de samenkomst op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) wordt traditiegetrouw het lijdensverhaal gelezen en op zaterdag 11 april (Stille Zaterdag) is er, later op de avond, een Paaswake.

 

De Paaswake op zaterdag is dit jaar opgehangen aan het meditatieve boek De zeven laatste woorden dat de Vlaamse zanger en dichter Willem Vermandere in 2003 schreef. Hij gaat in dit boek nader in op de zogenaamde zeven kruiswoorden van Jezus. Dit zijn zeven korte tekstfragmenten uit de Bijbel waarin het lijdensverhaal wordt gevolgd. Over die zeven fragmenten heeft Vermandere zijn gedachten op papier gezet. Scherpe, soms confronterende, maar ook troostende observaties. Kort, to-the-point en vooral hoogst actueel.

Willem Vermandere werd in 1940 in een dorp in West-Vlaanderen vlakbij Menen aan de grens met Frankrijk geboren. Hij is het prototype van de vrije kunstenaar, die, wars van regels en structuren, als een echte vrijdenker zich een weg baant door de (moderne) tijd. Zijn werk is doordrenkt met de Rooms-Katholieke opvoeding van zijn jeugd, het gevoel Belg en Vlaming te zijn en de worsteling hoe zich daar tegenover te verhouden. Veel heeft hij weggegooid, maar ook veel heeft hij behouden.

“Voor mij zijn de zeven kruiswoorden een perfecte, zevenarmige kapstok om al mijn oude kleren aan op te hangen. Al wat ik ooit geweest ben, mag ik hier terughalen en samenbundelen… Zoveel keer ‘mens’ ben ik al geweest, maar keer op keer heb ik die oude gewaden afgelegd om in een nieuwe gedaante weer op te staan. Zoveel keer heb ik mijn mening van gisteren herzien en genuanceerd. Daar kom ik uit voort. Mijn ‘roots’ noemen we dat nu. Ik kan soms janken om al die gemiste kansen in mijn schamele jonge jaren van vlak na de oorlog. Maar nu ontdek ik meer en meer dat al die passages het zeer rijke fundament van mijn leven gevormd hebben”, schrijft hij in het voorwoord van zijn boek.

Vermandere is een man van de kleinschaligheid, van de verbondenheid met de natuur en de zorg voor de aarde. Tegelijk heeft hij een groot verhaal voor de wereld: een verhaal van zorgzaamheid, duurzaamheid en solidariteit. Hoewel door-en-door Belgisch vertoont zijn werk veel overeenkomsten met waar wij hier in Twente zo mee vertrouwd zijn en wat we zo graag willen behouden.

In deze Paaswake zullen we (hopelijk) ontdekken wat Vermandere ons te zeggen heeft – en dat is niet weinig! Natuurlijk ontsteken we ook het licht van Pasen al in de dienst en nemen we na afloop, zoals we gewend zijn, ons eigen paaslichtje mee naar huis.

Wij hopen van harte om u, gemeentelid of belangstellende, in één of meer van deze vieringen te mogen ontmoeten.                                                                                                                    A.B.