Liturgische schikking advent

 

Het thema van de liturgische schikkingen in de adventstijd is: Geef Licht!

In deze adventstijd kijken we uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde komt. Hij is het licht waar mensen naar uitkijken.

De komende vier adventszondagen staat er in de schikking steeds een tekst van de profeet Micha centraal. Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de inwoners van Jeruzalem om hen te overtuigen hun leven te veranderen en verwijst naar de genadige God.

De basis voor de adventsschikkingen is hoge driehoekige vorm  gevormd door 3 stokken en een glazen vaas waar over heen elke zondag een  nieuwe krans wordt geschoven. De krans verwijst naar oneindigheid: beginnen eindigen en opnieuw beginnen.  De driehoek staat voor : God, jij en ik.

Zondag 1 december  1e  advent  2019

Voor de eerste zondag is de lezing uit Micha 2:12. God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt. Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar.

De krans symboliseert de omheining. De dennentakken van de grove den geeft het prikkelig effect. De bolletjes wol symboliseren de schapen. De paarse kleur van het doek onder de schikking symboliseert: ingetogenheid, tot inkeer komen.

Zondag 8 december 2e advent 2019

Voor deze tweede zondag is de lezing uit Micha 4:3. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Van hun zwaarden en speren zullen ze landbouwwerktuigen maken. De mensheid is in dit visioen, onder leiding van de Almachtige in staat zich zelf te ontdoen van het kwade. Het symbool voor dat zelfreinigend vermogen is de eucalyptus waarmee de tweede krans is omwikkeld. De puntvormige blaadjes rondom lijkt op een soort eg.

Onder de schikking ligt een paarse doek die symboliseert: ingetogenheid, tot inkeer komen.

december 4, 2019