Liturgische schikking 4e zondag 40-dagentijd

Ook voor deze zondag is de liturgische schikking gemaakt, al gaat de kerkdienst nog niet door. Ook ds Braakman zal nog een videoboodschap maken.

Op deze 4e zondag sluit de liturgische bloemschikking aan bij de  lezing uit Johannes 9: 1-13 en 26-39
Oog voor de mensen om je heen.
Jezus ziet een blindgeboren man en zendt hem naar Siloam (Siloam betekent: hij is gestuurd). Daar ziet hij voor het eerst licht. Jezus was bereid zijn handen vuil te maken! Maar zat de kracht van het wonder in dat papje van spuug een aarde? Of gebeurde het wonder toen de blindgeborene opstond en gehoor gaf aan Jezus’ woord: Ga en was jezelf!  Hoe dan ook – in Hem werd het werk van God openbaar. Als Jezus hoort dat de farizeeën de man hebben weggestuurd wordt hem, meer nog dan de genezing van zijn blindheid, het ware zicht op Jezus, de Mensenzoon – het licht van de wereld geschonken! De vierde zondag is feestelijker dan de voorafgaande zondagen. We blikken al vooruit naar Pasen.  Deze zondag staat ‘het zien’ centraal. De stip op de horizon is een oog geworden: een pupil waardoor alles zichtbaar wordt.  Het weefsel van takken wordt bloeiend. De bloesem en het roze doek geven aan dat het licht voor Pasen doorbreekt.

Klik op deze regel voor alle schikkingen in deze 40-dagentijd.

maart 21, 2020