De meditatie van deze zondag gaat over Johannes 10. Aan het begin klinkt lied 23c, De Heer is mijn Herder. Na de meditatie en voor de schriftlezing lied 99, De eersten zijn de laatsten. Tenslotte klinkt, i.v.m. koningsdag zowel als 75 jaar bevrijding het Wilhelmus.