Opbrengst kerkbalans 2019

Geef voor je kerk.

 

De toezeggingen voor dit jaar bedragen een kleine € 50.000.

De kerkenraad is bijzonder blij met dit resultaat,

hartelijk dank!

De kerkrentmeesters willen alle vrijwilligers die kerk-

balans hebben bezorgd en weer opgehaald hiervoor

hatelijk bedanken.

Wordt u niet via de actie kerkbalans aangeschreven

en wilt u het kerkenwerk toch steunen dan kunt u uw

bijdrage overmaken op bankrekening

NL07 RABO 0322 1103 51 ten name van

Protestantse Gemeente Diepenheim.

Namens de kerkenraad hartelijk dan voor uw toe-

zegging, de steun en het vertrouwen.