De bloemschikking van Palmpasen!

Zondag 5 april 2020
Alle schikkingen van de 40 dagentijd vindt u ook op de foto-pagina.

In deze 40 dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar zijn opstanding uit de dood. Hij heeft voor onze zonden geleden zodat wij weer vrij mogen leven. Hij geeft ons telkens nieuwe kansen om weer op te staan en in beweging te komen. Het thema van de liturgische schikkingen in deze 40 dagentijd is: Sta 0P!
Om in beweging te komen is er voor mensen vaak een doel nodig. Een stip op de horizon helpt ons eraan herinneren.
Als basis voor de schikkingen gebruiken we een lijst gevuld met een weefsel van buigzame takken met in het midden een opening: een stip op de horizon.
Dit kader met weefsel en “stip” vormt de basis die bij iedere zondag een ander accent krijgt.

De lezing van deze palmzondag zondag komt uit: Mattheus 26: 1- 27, 66
Jezus was in Bethanië. Tijdens het eten kwam er een vrouw bij Jezus. Ze had een albasten flesje bij zich met zeer kostbare olie.
Ze goot die olie over het hoofd van Jezus. De discipelen reageren geschokt. Wat een verspilling!…
Nee, want Jezus verbindt deze zalving met Zijn dood. Zalven wordt balsemen.
In de schikking voor deze palmzondag staat de zalving centraal. Dit geven we in de stip weer door een beker te hangen met allerlei verse kruiden en rondom de beker is een wit doek gewikkeld die verwijst naar de balseming.
De groene buxustakjes voor de schikking verwijzen naar de palmtakken en is een teken van overwinning en hoop.
Onder de schikking ligt een paars doek, de kleur van ingetogenheid die we aannemen in deze tijd voor Pasen. Het jute doek geeft nederigheid weer.

april 4, 2020