Stolpersteine Diepenheim

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn elf Joodse inwoners van drie families uit Diepenheim weggevoerd en vermoord in vernietigingskampen. De werkgroep Stolpersteine Diepenheim heeft het initiatief genomen om voor deze mensen Stolpersteine te laten plaatsen in het trottoir voor hun vroegere woonhuizen.
Het Stolpersteine-project is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Stolpersteine zijn gedenktekens, bestaande uit een steen met een messing plaatje van tien bij tien centimeter, waarin naam, geboortejaar, deportatiedatum, en de plaats en datum van overlijden zijn gestanst. Het idee van Demnig is
dat je in gedachten over de geschiedenis van deze Joodse slachtoffers struikelt en dat een mens pas vergeten is wanneer zijn naam vergeten is. Inmiddels liggen er in verschillende plaatsen in Europa tienduizenden Stolpersteine.

De Stolpersteine zullen op maandag 23 maart 2020 in Diepenheim door Gunter Demnig worden geplaatst. Voorafgaand aan de steenlegging vindt er een ceremonie plaats in de Johanneskerk. De bijeenkomst in de kerk begint om ca. 09.00 uur en duurt tot ca. 10.00 uur.
Aansluitend zullen de elf Stolpersteine worden geplaatst. De werkgroep Stolpersteine Diepenheim maakt
onderdeel uit van Stichting Kunstmoment Diepenheim.

Mocht u dit initiatief met een geldelijke
bijdrage willen ondersteunen, dan kan dat op rekeningnummer
NL05RABO0122004043 t.n.v.
Stichting Kunstmoment Diepenheim,
o.v.v. Stolpersteine Diepenheim.

Zie voor verdere informatie ook deze website….

februari 14, 2020