Toelichting op de collecten

Zondag 16 februari:
Bestemd voor Kerk in actie “project Kameroen”
Zondag 23 februari:
Bestemd voor New Hydepark (voorheen Roosevelthuis).
Zondag 1 maart:
Bestemd voor plaatselijk diaconaal werk.
Zondag 8 maart:
Bestemd voor Kerk in actie Nederland.
Als kerk naar de mensen toe:
Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die
ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een
nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij
de boodschap van het evangelie niet losgelaten,
maar wel op een andere manier gedeeld wordt.
De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.
Zondag 15 maart:
Bestemd voor
Stichting Franje Hof van Twente.
Stichting Franje heeft als doel “Franje” (kleur) te
geven aan het leven van ouderen en ‘Kinderen
Die Het Verdienen’. Stichting Franje kan rekenen
op vele vrijwilligers met jarenlange ervaring die
onze projecten en activiteiten met bezieling begeleiden.

februari 14, 2020