Video-meditatie 28 juni 2020, Ds Ary Braakman

In deze hopelijk laatste video-meditatie tijdens de Corona-tijd vanuit de Johanneskerk, is de lezing en meditatie naar aanleiding van Matteüs 5 het eerste deel. De liederen die klinken zijn: lied 991: De eersten zijn de laatsten. Aan het eind sluiten we af met een oud pelgrimslied: lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn. Vanaf volgende week, 5 juli 2020, hopen we in de Johanneskerk weer diensten te kunnen houden.

juni 27, 2020