Wisseling van de wacht bij ‘Kontakt’

In 2012 werd Wim op den Dries  gevraagd of hij de redactie en opmaak van ons kerkblad Kontakt voor zijn rekening wilde nemen. Het antwoord was ja en vol enthousiasme begon Wim aan zijn taak. Met de komst Wim kreeg Kontakt letterlijk ‘kleur’ en werd de lay-out en daarmee de leesbaarheid verbeterd. En dat alles in een hechte en prettige samenwerking met Henny Horstman. Soms stressvol als de kopij weer eens (te) laat werd aangeleverd.                                                                                                                                                                                                                                             Zoals als ieder mens vindt Wim de meeste voldoening in dat te doen waar hij goed in is. In het geval van Kontakt was dat het ‘vorm geven’. Hierbij kwam zijn creativiteit goed van pas. Nooit was een uitgave helemaal hetzelfde. Vaak werden ze verlucht met eigen foto’s of die van Hans Boensma. Om geen last te krijgen met ‘rechten van derden’, heeft Wim voor Kontakt een eigen fotoarchief aangelegd.                                                                                                         Het ‘maken’ van de speciale uitgave van Kontakt ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan, en het meewerken aan het inrichten van de tentoonstelling, was één van de hoogtepunten in de afgelopen acht jaar. Met name het ‘reanimeren’ van oude foto’s was hier bij, een overigens goed gelukte, uitdaging.                                                                                                                                                                                                Voor Wim is een waardige opvolger gevonden in de persoon van René Floor. In het volgende Kontakt zullen wij u kennis laten maken met hem.

Wim heel hartelijk bedankt voor alle uren (ook ’s nachts) die je in Kontakt hebt gestoken.