Zangdienst 17 november a.s.

Door vele kerkgangers wordt een zangdienst op prijs
gesteld met uitleg over de liederen door ds. Braakman. Opgave van keuzeliederen kunt u opgeven voor
zondag 10 november bij Jenny van der Veen

oktober 29, 2019