Zangdienst 17 november a.s.

Archief, kerkdiensten

Door vele kerkgangers wordt een zangdienst op prijs
gesteld met uitleg over de liederen door ds. Braakman. Opgave van keuzeliederen kunt u opgeven voor
zondag 10 november bij Jenny van der Veen