Verslag Fancyfair 2017

Zaterdag 26 augustus was het weer de jaarlijkse Fancy Fair en brocante rommelmarkt. Na een jaar verzamelen door een zeer actieve ophaalploeg en als extra ophaaldag op 19 augustus is alles weer in wagens gepakt. Klaar om naar de manege te gaan en daar weer uit te stallen.

Dit klinkt alsof alles vanzelf gaat maar de waarheid is even iets anders. Te weten dat 60 dames en heren helpen sorteren en inpakken. En de vrijdag in de manege waren de hele dag 100 mensen actief om alle onderdelen een prachtige uitstalling te geven.

Naast al die Fancy Fair spullen is er een grote groep dames die bij de familie Onijs aan de watermolenweg meer dan 300 bloemstukjes heeft gemaakt.

Vele knieperkes zijn er weer gebakken door de familie Sipma.

De vrijdagavond om 21:00 uur was alles verkoop klaar. Dit is echte een prachtig moment en lust voor het oog hoe mooi en fantasierijk alles voor de verkoop klaar ligt. Zaterdagmorgen voor 7:00 uur waren de eerste vrijwilligers al weer aanwezig en broodjes werden gesmeerd. Koffie zetten voor de vrijwilligers en voorverkoop. Met oliebollen bakken werd om 7 uur gestart. Er was zoveel vraag waardoor er soms een wachtlijst was.

Totaal hadden we 40 onderdelen om de hele Fancy Fair veilig en goed te laten verlopen. Van begin tot eind hebben ruim 300 vrijwilligers aan dit grote gebeuren geholpen.

Om 9:00 uur was de start maar vanaf 7:30 uur stonden er al vele kopers klaar voor de start. Dit is altijd een hilarisch moment en het is in vele jaren nog nooit zo druk geweest. Dit was al te zien aan de vele geparkeerde auto’s die we via een drone opname konden zien. Het rad van avontuur draaide op vollen toeren. De veiling begon om 11:00 uur met als top stuk een lerenstoel voor 110 euro. Ook waren de loten voor de reischeque weer uitverkocht en de winnaar is Wilma Teela – Jansen, het Elferink 32. Van harte gefeliciteerd Wilma met deze mooie prijs en maak er een mooie reis mee!

Om 13:00 uur was de sluiting van de verkoop en moest er nog veel opgeruimd worden maar… vele handen maken licht werk. Al was het wel even doorbijten want het is een grote opruimklus. Voor het opruimen zijn er elk jaar een hele groep sterke mannen die ons daarbij willen helpen. Super dat we ook elk jaar weer op hen kunnen rekenen.

Om 18:00 uur was de manege weer rijklaar.

De financiële commissie kon vermelden dat de dagopbrengst 14.000 euro was. Daar komt het voorverkoopbedrag nog bij en blijft er na aftrek van de kosten nog €13.500 over. Dit komt ten goede aan aanschaf voor benodigdheden voor uitvaart c.q. vergadercentrum de Molenaarshof en onderhoud kerkelijke gebouwen.

Mocht u bij het lezen van dit artikel toch nog een financiële bijdragen willen doen dan is dit mogelijk op iban-rekeningnummer: NL14RABO0157123022 tnv Protestantse gemeente Diepemheim. Hartelijk dank hiervoor.

De evaluatieavond was op 28 augustus in de Molenaarshof met 80 aanwezigen. Daar kwamen weer goede ideeën naar voren voor de 22e Fancy Fair op 25 augustus 2018. Zet de datum maar vast in uw agenda!

Namens de Fancy Fair commissie willen wij alle vrijwilligers het hele jaar door en in het bijzonder de laatste week hartelijk danken voor uw inzet. Ook onze dank voor het beschikbaar stellen van vele soorten wagens en voor de sponsering op verschillende manieren. We mogen werkelijk trots zijn op Diepenheim dat dit door goede samenwerking kan en dat bij verschillende families de mogelijkheid wordt aangeboden voor het opslaan van spullen het hele jaar door. En het maken van het oliebollenbeslag.

Bezoekers bedankt voor uw komst. En we hopen u volgend jaar weer te zien en weer een prachtige Fancy Fair en brocante rommelmarkt voor u te organiseren.

 

Voorzitter                                                                                     secretaris/penningmeester

 

Herman Veltkamp                                                                      Jan Vruwink