Advent en Kerst 2023

Advent en Kerst 2023

Het thema van de liturgische schikkingen in deze adventstijd is:  “Ga mee!”

Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan.  Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.

De basisgedachte van de adventsschikkingen is de weg die we gaan en ons voorbereidt op de geboorte van Jezus.

Voor iedere zondag zijn houten wegwijzers gemaakt waar de weg, in de vorm van een guirlande, langs slingert.

De guirlande heeft iedere zondag een andere bekleding, passend bij de lezing van de zondag.

 

Zondag 3 december 2023. Voor de eerste Advent is de lezing uit Marcus 13: 26 met als thema: De Mensenzoon

Een Mens gezonden met alle macht in hemel en op aarde. Ga je mee naar Bethlehem? Daar laat de Mensenzoon zich vinden.

In de schikking zien we de eerste wegwijzer naar beneden gericht. De Mensenzoon zal van God gezonden zijn.

De guirlande is o.a. gemaakt van beukenblad. Als je onder de beuk doorloopt, die mooie en vaak oude boom, voel je je klein. De beuk verbindt de aarde met de hemel.

De gedroogde materialen in de guirlande herinneren ons aan een tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.

De kleur paars in deze adventstijd geeft ingetogenheid weer.

 

 

 

 

 

 


Zondag 10 december 2e advent. De lezing is uit Johannes 1:23 met als thema: Kuilen dichten

Johannes zegt: “Ik ben de stem die roept in de woestijn. Maak recht de weg van de Heer. Ga mee, dicht de kuilen, maak je levensweg begaanbaar voor de Heer.”

In de schikking zien we de wegwijzer naar links wijzen. Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus. Daarmee staat Johannes links van Jezus en wijst de pijl naar links.

De guirlande is gemaakt van het blad van de levensboom, de thuja.

De puntjes van de thuja wijzen naar de paaskaars, op weg naar het licht. De thuja is een groenblijvende geurende boom, wat onsterfelijkheid symboliseert. De kleur groen betekent hoop voor de toekomst.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zondag 17 december 3e advent 2023. Voor de derde zondag is de lezing uit Johannes 3:29 met als thema: De bruidegom komt.

Johannes is niet de bruidegom maar slechts de vriend van de bruidegom. Jezus moet groter gemaakt worden en ik kleiner, zegt Johannes.
De bruid zijn al degenen die meegaan de weg van de Heer recht te maken.

In de schikking zien we de wegwijzer naar rechts wijzen.
Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus, dat zijn liefde ons leven doortrekt.

In de guirlande zien we lichtere kleuren die verwijzen naar het komende feest. Het feestelijke komt ook terug in de geurende materialen van de jeneverbes, de witte skimmia en de lavendel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Omdat er op de 4e advent ’s morgens geen dienst is komen we nu bij onze laatste schikking van onze reis.

Deze schikking is gemaakt voor de Kerstnachtdienst en Kerstmorgen.

We waren niet als zwevers, maar als pelgrims  op pad gegaan naar  een doel. Daarvoor zijn voor iedere adventzondag houten wegwijzers gemaakt waar de weg, in de vorm van een guirlande, langs slingert.
De vier driehoeken van de wegwijzers komen nu samen in de vorm van een ster. De vier punten verwijzen naar alle windstreken, van overal komen we nu samen bij de plek waar de pasgeborene is, samen met Maria en Jozef.
In de guirlande zijn gouden accenten en lichtjes toegevoegd want we vieren feest. Ook de liturgische kleur wit staat voor feest, vreugde en zuiverheid.

Als Jezus in jou wordt geboren
word jij verlicht door een stralende ster.
Je schittert als nooit tevoren.
Het licht dat weerkaatst is zichtbaar van ver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De foto’s van de kerstversieringen vindt u hier….