Gedachtenis

Gedachtenis

(klik op de foto voor een vergroting)

Gedachtenisdienst in de Johanneskerk 2023

Op 26 november sluiten we het kerkelijk jaar af en gedenken we de overleden gemeenteleden uit het afgelopen jaar in een kerkdienst om 10.00 uur in de Johanneskerk. We steken voor iedere overledene een kaarsje. We ontsteken ook een lichtje voor een ieder die een geliefde mist, maar niet bij name wordt genoemd. We willen in deze dienst stilstaan bij het gemis, maar ook troost en hoop voor de toekomst ontvangen. Samen op weg met licht van Advent. Ds. Rienke Vedders zal in dienst voorgaan. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in de ‘Molenaarshof.’

 

 

Gedachtenis 2022

De liturgische bloemschikking sluit aan bij de gedachtenisdienst.
Hierin gedenken we de mensen die ons zijn voorgegaan.
We noemen namen waarmee we ons verbonden weten.In de schikking zien we een lijn met bloemen zoals een grens of oever.
Bloemen in donkere tinten zijn gebruikt om het gemis en het verdriet om de gestorvenen aan te tonen.
Daar tussen zijn ook bloemen helder van kleur gebruikt om de goede herinneringen en ervaringen te verbeelden. Daarachter is water geplaatst met kaarsjes. Dit verbeeldt de overgang naar het licht op de andere oever. Daar zijn vele bloemen in het wit.
De kleur wit van Goddelijkheid en licht.

Wanneer we de gestorvenen gedenken,
laten we niet bedroefd zijn,
als mensen die geen hoop hebben,
want niemand van ons sterft voor zichzelf;
wij leven en sterven voor God onze HEER,
Hem behoren wij toe.

Gedachtenisdienst 2021

De liturgische bloemschikking sluit aan bij de gedachtenisdienst.
Hierin gedenken we de mensen die ons zijn voor gegaan.
We noemen de namen waarmee we ons verbonden weten.

In de schikking zien we een slingervorm die verwijst naar de weg die mensen gaan.
De aanwezigheid van God wordt uitgedrukt door de klimop, die vanaf de paaskaars de hele weg bekleedt en daarmee zegt : “Ik zal er zijn in welke levensfase je ook bevind”.

De verschillende bloemen in verschillende kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer
De oplopende hoogte van de schikking verwijst naar de verbinding tussen de aarde en de hemel en tussen de hemel en de aarde.

De 3 witte rozen symboliseren de Drie-eenheid: Vader, Zoon en heilige geest.
Onder de witte rozen zijn witte bloemen geplaatst. Deze verwijzen naar de  gestorvenen die zijn opgegaan naar het licht.

Gedicht van Michiel de Zeeuw:
 
Als jouw naam klinkt zie ik even hoe je liep en wat je zei,
wat er altijd is gebleven van jouw leven diep in mij.
 
Als jouw naam klinkt stroomt er water uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later, tijd die in het water viel.
 
Nu jouw naam klinkt komt tot leven hoe je mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven, mijn bestaan hebt aangeraakt.
 
Nu jouw naam klinkt wacht ik onder onze levens eens een hand,
ook al voelt nu alles zonder, God brengt ons weer in verband.

Gedachtenisdienst 2020

De schikking is gemaakt op een boomschijf waarin de jaarringen zichtbaar zijn. Een ieder die herdacht wordt – jong of oud – heeft een aantal jaren geleefd, net als deze boom. Het kruis is het symbool van het christelijk geloof en een verbinding tussen hemel en aarde. De kleur wit staat voor zuiverheid, de kleur paars voor verdriet en rouw en de klimop voor trouw. Het schaaltje met water herinnert aan de doop, aan het leven en aan de weder geboorte.

Vergeet niet hoe wij heten

Johannes 11: 25-26

“Ik ben de opstanding en het leven,” zei Jezus ” wie in Mij gelooft mag dan sterven, toch zal hij leven, iedereeen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.”

Gedachtenisdienst 2019

De liturgische bloemschikking sluit aan bij de gedachtenisdienst. De schikking is gemaakt van dode takken en daar doorheen zijn witte rozen, gipskruid en klimop verwerkt. Dode takken symboliseren het leven dat voorbijging.

De klimop is een teken van verbinding en geeft Gods trouw weer.

De witte bloemen betekenen dat wij mogen uitkijken naar het nieuwe leven, het wonen bij God.

Gedachtenisdienst Johanneskerk 2018

De liturgische schikking voor deze gedachtenisdienst bestaat uit rode bloemen die de liefde en de warmte weergeven die men in een leven ontvangt. De klimop is een teken van verbinding en geeft Gods trouw weer. Dode takken symboliseren het leven dat voorbij ging maar wij mogen naar het nieuwe leven uitkijken. De witte rozen geplaatst in de eeuwigheidscirkel verbeelden het wonen bij God.

De mensen van voorbij

Wij noemen ze hier samen.

De mensen van voorbij

wij noemen ze bij namen.

Zo vlinderen zij binnen

in woorden en in zinnen

en zijn we even bij elkaar

Aan het eind van het kerkelijk jaar

 

De mensen van voorbij                                                         De mensen van voorbij

Zij blijven met ons leven.                                                      Zij worden niet vergeten

De mensen van voorbij                                                         De mensen van voorbij

ze zijn met ons verweven                                                     zijn in een ander weten.

in liefde, in verhalen,                                                             Bij God mogen ze wonen,

die wij zo graag herhalen,                                                    daar waar geen pijn kan komen.

in bloemengeuren, in een                                                    De mensen van voorbij

lied dat opklinkt uit                                                               zijn in het licht, zijn vrij.

verdriet                                                                                    tekst: Hanna Lam

.

Gedachtenisdienst, 20 november 2016

In de spiegel zien we de glans van de herinneringen.
De barsten in de spiegel geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die dierbaar waren.
In de spiegel zien we het licht dat nooit dooft.
De verschillende bloemen in verschillende  kleuren geven de veelkleurigheid van de mensen weer.

De dierbaren van voorbij

Zij zijn geworden tot

Geliefden in herinnering

Stille begeleiders

In de lichtkring Gods