Pinksteren

Pinksteren

Pinksteren, zondag 28 mei 2023

Op deze zondag gaat ds H. Teeuwen uit Borculo voor in deze bijzondere dienst.

De bloemschikgroep heeft een liturgische Pinksterschikking  gemaakt naar aanleiding van de woorden uit Handelingen 2 vers: 1-11.

Toen het Joodse Pinksterfeest begon waren alle gelovigen bij elkaar in een huis.

Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen.

In de schikking zien we een stronk met de vorm van een vlam. Vanuit het midden ontspringen bloemen en groene ranken. Zij symboliseren het uitwaaieren van de Geest naar alle delen van de wereld.

De rode/roze en oranje bloemen geven het vuur weer dat we door mogen geven.

Vuur verwarmt, vuur verlicht, vuur zet in beweging.

 

Zondag 5 juni 2022
Rood is de kleur van Pinksteren , vuur en liefde.De rozen en de paradijsvogelbloemen staan voor de vuurtongen van de uitstorting van de heilige geest.De drie anthuriums staan symbool voor de Vader, de zoon en de Heilige Geest.De neergaande linten in allerlei kleuren staan voor de verspreiding van de Geest over de wereld.Verspreid door de apostelen en vele gelovigen.Na de dienst worden aan de dames die zijn bevestigd een roos uit de schikking aangeboden als symbool van het ontvangen en doorgeven van God ’s Geest.
Zondag 23 mei 2021, Pinksteren
De liturgische schikking is een Pinksterschikking naar aanleiding van de woorden uit Handelingen 2 vers: 1-11.
Toen het Joodse Pinksterfeest begon waren alle gelovigen bij elkaar in een huis.
Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen, en op iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen.
In de schikking zien we de vlammen vooral terug in de vuurpijlbloemen maar ook in de grote rood/gele en oranje Gerbera’s.
De groene grassen symboliseren het uitwaaieren van de Geest naar alle delen van de wereld.
De rode kleur van de rozen en het doek geven het vuur weer dat we door mogen geven. Vuur verwarmt, vuur verlicht, vuur zet in beweging.  Meer foto’s….
Zondag 14 juni 2020. De liturgische schikking van de laatste twee weken was een kleurrijke en vurige schikking van de uitstorting van de Heilige Geest.    Na Pinksteren komt een rustiger maar zeker niet minder actieve periode. We loven en prijzen de Heer om Zijn goedheid. In de schikking komt het rustige en hoopvolle terug in de groene kleur van de vele bladeren en de lofprijzing wordt verbeeld door de viool en de grote tak.

 

Pinksteren: Zondag 9 juni 2019.

De liturgische schikking is een Pinksterschikking naar aanleiding van de woorden uit Handelingen 2 vers: 1-11. De gelovigen zijn bij elkaar in een huis. Plotseling komt er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag en overal in het huis is het te horen. Er verschijnen aan de gelovigen een soort vlammentongen en zo wordt ieder vervuld met de Heilige Geest en men begint in vreemde talen te spreken. In de schikking zien we de vlammen terug en de vuurrode bloemen die uitwaaieren naar alle delen van de wereld. Rode kaarsen die in de kerk staan symboliseren ook het vuur dat we door mogen geven. Vuur verwarmt, vuur verlicht, vuur zet in beweging. Boven in de schikking is een duif geplaatst ook als symbool van Gods Geest; die ieder bereikt in zijn eigen taal.

Pinksteren: Zondag 20 mei 2018. De liturgische schikking is een Pinksterschikking naar aanleiding van de lezing uit: Handelingen 2 : 1-13

De Geest van God daalde neer op de aanwezige leerlingen tijdens het oogstfeest in Jeruzalem. Men raakte in vuur en vlam. En vanaf dat moment is de beweging begonnen van mensen die het goede nieuws over Jezus doorgeven, in alle talen en over de hele wereld. De 7 rozen symboliseren hier het getal van de volheid. Alles wat nodig is, wordt ons geschonken. De rode kleur van de rozen, de gloriosa en het rode doek is een verwijzing naar het vuur, het licht dat ontvlamt en uitwaaiert. Boven in de schikking is een duif geplaatst als symbool van de Heilige Geest, die mensen in vuur en vlam zet.

Liturgische schikking Pinksteren 2017.

In het bloemstuk zijn verschillende bloemen en kleuren verwerkt. Het staat symbool voor alle volkeren van de wereld.

De takking die er bovenuit steken staan voor een geweldige windvlaag en de rode bloemen staan symbool voor vlammen: de tongen van vuur.

De drie kaarsen geven de dire-eenheid weer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Liturgische schikking Pinksteren 2016

Op 15 mei 2016, met Pinksteren, is deze schikking gemaakt door de liturgisch bloemschikgroep.

Pinsteren, vuur, het licht dat ontvlamt, warm maakt, inspireert

Het begin van de geloofsgemeenschap.

Het vuur dat mensen aaneensmeedt.

7 rozen symboliseren hier het getal van de volheid. Alles wat nodig is, wordt ons geschonken.

De rode kleur en de gloriosa zijn de verwijzing naar het vuur, het licht dat ontvlamt.

De uitstorting van de Heilige Geest is verbeeld in de neerdalende lijnen van de klimop.