Nieuwjaar en bevestiging ambtsdragers

Nieuwjaarsdienst zondag 7 januari 2024

Hierin wordt afscheid genomen van Jenny van der Veen (ouderling), Bob Visser organist en Diny van Coevorden -Leusman (pastoraal team) en verwelkomen wij Diny Olydam als “meedraaiende” oudeling en Ina Nijenhuis, Janny Dreteler en Annie ten Harmsel als lid van het Pastoraal team.

De liturgische schikking voor deze bijzondere dienst bestaat uit 7 rozen, veel kleurige bloemen, 2 bladeren van de vingerplant en klimop.

De rozen worden na afloop van de dienst uitgereikt aan 3 mensen die afscheid nemen en aan 4 mensen die worden benoemd voor speciale ambten.

De roos staat voor liefde en voor geheimhouding van hetgeen wordt toevertrouwd.
De rozen zijn geplaatst te midden van een ring van bloemen die de veelkleurige gemeente weergeeft.

Onder de schikking liggen twee grote bladeren van de vingerplant.
Deze symboliseren de handreiking die aan de ander wordt gegeven.

De klimop is het symbool van Gods trouw, maar ook dat wij trouw zijn aan God die ons de weg wijst.

 

Zondag 15 januari 2023

De liturgische schikking voor deze bevestigings- en afscheidsdienst bestaat uit een mand met een boog waarin 5 grote rozen zijn verwerkt die aan de ambtsdragers worden uitgereikt. De roos staat voor geheimhouding ( sub rosa ) van hetgeen wordt toevertrouwd. De rozen zijn geplaatst in het midden van een veel  kleurige bloemenring die de kerkelijke gemeente weergeeft. De boog is omwikkeld met klimop. Klimop is het symbool van Gods trouw, maar ook dat wij trouw zijn aan God die ons de weg wijst. Onder de schikking liggen twee grote bladeren van de vingerplant. Deze symboliseren de handreiking die de ambtsdragers aan de ander gaan geven. De rode kleur van de kleed verwijst naar de Heilige Geest. Wij kunnen niet zonder de inspiratie van de Heilige Geest. Bij de schikking ligt de Bijbel en een collectezak als verwijzing naar het werk van de ambtsdrager.

In deze feestelijke bevestigingsdienst wordt door  Ds Rob Nijhuis Johan Horstman  herbevestigd als ouderling en Arjan van Heiningen en Rutger Schimmelpenninck worden bevestigd als kerkrentmeester. Uiteraard zijn wij hier heel blij mee.  Aan de dienst zullen meewerken Henk Langenkamp orgel en Bert Langenkamp trompet. De liturgisch bloemschikgroep zal een schikking maken. Deze dienst wordt gehouden in de Johanneskerk.

Pinksteren  5 juni 2022, 1e Pinksterdag  Ds. Rob Nijhuis,  bevestiging Ambtsdragers, mmv Henk Langenkamp orgel en Bert Langenkamp trompet.  Het feest van Pinksteren is de belofte van Jezus dat hij de apostelen de Heilige Geest zou sturen. Het gaf hen kracht en leiding om hun geloofswerk te kunnen doen. Wij zijn erg blij, dat in deze dienst ook 4 vrouwen uit ons midden, door dominee Rob Nijhuis (her-)bevestigd worden als ambtsdrager. Dit zijn: Joke van Egteren als ouderling en Dianne Groot Dengerink, Heleen Glas en Marjolein Westerhuis als diaken. Organist Henk Langenkamp en trompettist Bert Langenkamp zorgen voor de muzikale omlijsting.

De dames van de liturgisch bloemschikgroep hebben weer een mooie schikking gemaakt voor Pinksteren. De tekst die bij de schikking hoort is: Rood is de kleur van Pinksteren , vuur en liefde. De rozen en de paradijsvogelbloemen staan voor de vuurtongen van de uitstorting van de heilige geest. De drie anthuriums staan symbool voor de Vader, de zoon en de Heilige Geest. De neergaande linten in allerlei kleuren staan voor de verspreiding van de Geest over de wereld. Verspreid door de apostelen en vele gelovigen. Na de dienst worden aan de dames die zijn bevestigd een roos uit de schikking aangeboden als symbool van het ontvangen en doorgeven van God ’s Geest.

Zondag 11 juni 2017.

Uitleg over de liturgische bloemschikking bij de bevestiging van de ambtsdragers. De zes rode rozen in de liturgische schikking verbeelden de ambtsdragers. De rozen staan voor geheimhouding (sub rosa) van hetgeen wordt toevertrouwd. Rood is ook de kleur van de Geest die hen zal leiden. De flesjes, waar de rozen in staan, zijn omwikkelt met een lint, dat de onderlinge verbondenheid weergeeft. De veelkleurige kring symboliseert de gemeente, die wordt ondersteund door de dragende handen van God die de ambtsdragers zullen helpen in werk, weergegeven als 2 grote handvormige bladeren. De krans van klimop is het symbool van Gods trouw, maar ook dat wij trouw zijn aan God, die ons de weg wijst.

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0857Schikking bij bevestiging en afscheid ambtsdragers op 3 januari 2016.

In de liturgische bloemschikking staan zes rode rozen die de vertrekkende en komende ambtsdragers voorstellen.

Deze rozen staan voor geheimhouding (sub Rosa) van hetgeen wordt toevertrouwd. Ze zijn geplaatst te midden van een kleurige bloemenring: de veelkleurige gemeente.

De boog is omwikkeld met klimop. Klimop is het symbool van Gods trouw, maar ook dat wij trouw zijn aan God die ons de weg wijst.

Bij de schikking liggen grote bladeren van de gatenplant. Deze symboliseren de handreiking die de ambtsdragers aan anderen gaan geven. De rode kleur van het kleed verwijst naar de Heilige Geest. Wij kunnen niet zonder de inspiratie van de Heilige Geest.

Bij de schikking ligt de Bijbel en een collectezak als verwijzing naar het werk van de ambtsdragers.

 

Schikking bij bevestiging diaken op 17 januari 2016.

IMG_0903In de liturgische bloemschikking staat een rode roos die de komende ambtsdrager voorstelt. Deze roos staat voor geheimhouding (sub Rosa) van hetgeen wordt toevertrouwd. Ze is geplaatst te midden van een kleurige bloemenring: de veelkleurige gemeente.
De boog is omwikkeld met klimop. Klimop is het symbool van Gods trouw, maar ook dat wij trouw zijn aan God die ons de weg wijst.
Bij de schikking ligt een groot blad van de vingerplant. Deze symboliseert de handreiking die de ambtsdrager aan ander gaat geven.
De rode kleur van het kleed verwijst naar de Heilige Geest. Wij kunnen niet zonder de inspiratie van de Heilige Geest.

Bij de schikking ligt de Bijbel en een collectezak als verwijzing naar het werk van de ambtsdrager.