Kerktaxi, bezoek etc.

Kerktaxi

hiervoor kunt u bellen met de scriba/koster/ouderling

Graag op zaterdagmiddag tussen 17.00 en 18.00 uur.

 

Bezoek vanuit de kerk

Het bezoeken van mensen is één van de peilers waarop onze kerkelijke gemeenschap rust. Het omzien naar elkaar. Het er voor elkaar zijn als dat nodig is. En u weet dat wij ons daarbij niet strikt beperken tot alleen de leden van onze kerk. Ons omzien geldt in wezen de hele Diepenheimse gemeenschap.

Wij doen een dringende beroep op u, om als u in uw omgeving iemand weet die ziek is, graag bezoek zou ontvangen of behoefte heeft aan een betrouwbaar, luisterend oor dat aan ons door te geven.

Ziekenhuisopname: Elke week wordt een bezoekje gebracht aan hen, die in het ziekenhuis verblijven. Wilt u bij opname, overplaatsing of ontslag, dit doorgeven?

U kunt dat doen bij  (vacature)   e-mail: info@pkn-diepenheim.nl of bij één van de kerkenraadsleden of een lid van het pastoraal team.