Johanneskerk

Geschiedenis van de Johanneskerk te Diepenheim (1) De parochiekerk van Markelo is de moederkerk van die te Diepenheim. Volgens de streekhistoricus W.G.A.J. Röring in “Kerkelijk en Wereldlijk Twente” wordt Markelo reeds in het jaar 800 een parochie genoemd. In 1223 werd de parochie verkleind door de afscheiding met Diepenheim. Zeer waarschijnlijk was hier toen al een zeer eenvoudig kerkgebouw, een leemen huseken, dat fungeerde als slotkapel van het huis Diepenheim.In de 12e eeuw gesticht dankzij de bemoeienis van gravin Regenwice. In 1677 stort de kerk in. Waarom is nog een open vraag. Zou het te maken hebben met de bezetting van deze gewesten in 1672 door de bisschop van Münster-Bommen Berend? Immers ook in 1677 verwoeste de toenmalige bisschop van Münster de burcht Diepenheim. Het onheil kwam vaak uit die hoek. Dankzij de financiële steun van Ridderschap en Steden is het eenvoudige huidige kerkgebouw verrezen en ingewijd in 1679. Tevens schonken zij enkele ramen waarin de wapenschilden, namen en qualiteiten gebrand waren van de Borgmannen die hadden bijgedragen tot de opbouw van de kerk. Dit alles is vermeld door de streekhistoricus G.J. ter Kuile. De stichting van de zelfstandige parochie Diepenheim in 1223 geschiedde door de tussenkomst van slotkapelaan Wilhelmus onder de Utrechtse bisschop Otto van der Lippe. Wilhelmus werd ook de eerste pastor. Enkele malen is in de 13e eeuw het kerkje vergroot. Omstreeks 1300 werd de kerk toegewijd aan de evangelist Johannes, Johannes de Doper en Maria. Eind 15e eeuw is er een in gotische stijl gebouwde kerk verrezen. In de reformatie tijd was hier Arnold Lowers pastor.zoals andere Twentse pastors,werd hij in 1601 voor de classicale vergadering te Oldenzaal gedaagd. Hoewel hij niet verscheen, baatte hem dit niet want enige weken later werd hij te Deventer voor de classis geroepen. Hier verklaarde hij zonder omwegen katholiek te willen blijven. Het gevolg was dat hij evenals zijn ambtgenoot te Markelo J.Hardenak onmiddellijk zijn pastorie moest verlaten. De ramen zijn later geplaatst in de hal van huis te Diepenheim die zijn licht ontvangt door deze talrijke oude gebrandschilderde ramen. De restauratie van de kerk van 1974-1975 heeft heel wat belangstelling gewekt voor de geschiedenis van dit oude gebouw.  Markelo en Diepenheim behoren thans tot de weinige plaatsen in Twente waar geen katholieke parochies bestaan. De katholieke leden uit genoemde plaatsen zijn kerkelijk ingedeeld bij Goor. De buurtschap Markvelde behoort tot Hengevelde.Reeds in de middeleeuwen behoorde het kerkelijk onder Neede en bezat de buurtschap een eigen kapel. …. lees verder.