Predikant Vacant
Voorzitter Kerkenraad A. Hooijsma (Bert) Ruimersdijk 20, 7478 AK  Diepenheim 06 – 13316064 praeses@pkn-diepenheim.nl
Scriba Vacature info@pkn-diepenheim.nl
Pastorale werkgroep aanspreekpunt J. van der Veen (Jenny) Mulderskamp 24, 7471 PA Goor 0547 – 276226
Voorzitter Kerkrentmeesters J.A. Teela (Jan) De Kerkegaarden 32, 7478 AT Diepenheim 0547 – 352069 cvk@pkn-diepenheim.nl
Diaconale werkgroep Voorzitter M. Sipma (Mathijs) Borculoseweg 46, 7478 RN  Diepenheim 0547 – 352446
Post adres Scribaat Grotestraat 3a, 7478 AA Diepenheim info@pkn-diepenheim.nl
Koster I. Doornkamp-Meutstege (Inge) Goorseweg 69, 7478 BC Diepenheim 352693
Administrateur Kerkrentmeesters J. Jansen (Johan) administratie@pkn-diepenheim.nl
Administrateur Diaconie M.H. Hilferink (Henk) diaconie@pkn-diepenheim.nl
Ledenadministratie H.A. Glas (Heleen) pa. Grotestraat 3a, 7478 AA D’heim ledenadministratie@pkn-diepenheim.nl
Molenaarshof en Johanneskerk gebruik/verhuur via kerkrentmeesters verhuur@pkn-diepenheim.nl
Johanneskerk bezoekadres Grotestraat 1, 7478 AA Diepenheim www.pkn-diepenheim.nl
Molenaarshof  bezoekadres Grotestraat 3a, 7478 AA Diepenheim 0547 – @
Stichting Fancy Fair H. Luttikhedde (Hans) Houboerweg 3, 7478RS Diepenheim 06-27134049 fancyfair@pkn-diepenheim.nl
Bankgegevens
Kerkrentmeesters rekening nummer NL07 RABO 0322 110 351 ANBI RSIN No. 002636451
Diaconie rekening nummer NL03 RABO 0322 111 684 ANBI RSIN No. 824103282