Preek van een Leek.

Vanuit de liturgische bloemschikgroep is een schikking gemaakt die past bij het thema van deze dienst om het goede nieuws door te vertellen.

De evangelie lezing komt uit Lucas 10: 1-5

De V- vorm staat voor verzoening en vrede en is gemaakt van buxustakjes en conifeer. Buxus is gebruikt als teken van hoop en overwinning.

Vanuit de barmhartigheid van de Eeuwige is het mogelijk te leven in vrede en gerechtigheid als de mens bereid is de ander te ontmoeten van hart tot hart.

Daarna is er de vreugde: de ervaring dat verzoening levensruimte geeft en een vruchtbare bodem is. De vruchtschaal onder de V-vorm geeft dit weer.

De witte bloemen aan beide zijden van de V-vorm symboliseren deze vreugde, vrede en heiligheid. Het vinden van nieuw licht.

Alle schikkingen en teksten van de 40 dagentijd.
Pinksteren: Zondag 9 juni 2019.

De liturgische schikking is een Pinksterschikking naar aanleiding van de woorden uit Handelingen 2 vers: 1-11. De gelovigen zijn bij elkaar in een huis. Plotseling komt er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag en overal in het huis is het te horen. Er verschijnen aan de gelovigen een soort vlammentongen en zo wordt ieder vervuld met de Heilige Geest en men begint in vreemde talen te spreken. In de schikking zien we de vlammen terug en de vuurrode bloemen die uitwaaieren naar alle delen van de wereld. Rode kaarsen die in de kerk staan symboliseren ook het vuur dat we door mogen geven. Vuur verwarmt, vuur verlicht, vuur zet in beweging. Boven in de schikking is een duif geplaatst ook als symbool van Gods Geest; die ieder bereikt in zijn eigen taal.

Zomertentoonstelling 2019:

Geborduurd met de Bijbel in de hand

Gedachtens 2019

 

Gedachtenisdienst 2019

De liturgische bloemschikking sluit aan bij de gedachtenisdienst. De schikking is gemaakt van dode takken en daar doorheen zijn witte rozen, gipskruid en klimop verwerkt. Dode takken symboliseren het leven dat  voorbijging.

De klimop is een teken van verbinding en geeft Gods trouw weer.

De witte bloemen betekenen dat wij mogen uitkijken naar het nieuwe leven, het wonen bij God.

Klik op de foto’s voor een vergroting of dia voorstelling.