Verhuur kerkelijke gebouwen

KERKRENTMEESTERS
PROTESTANTSE KERK DIEPENHEIM
INFORMATIE OVER VERHUUR
VAN DE JOHANNESKERK, DE MOLENAARSHOF EN MORTUARIUM
GROTESTRAAT 1 EN 3, TE DIEPENHEIM

Op de verhuur van de kerkelijke gebouwen en ruimten van de Protestantse Kerk Diepenheim zijn de algemene voorwaarden van verhuur van toepassing.

Contactpersoon en informatie verhuur kerk en Molenaarshof : dhr B. Hooijsma, tel. 06-13316064, email info@pkn-diepenheim.nl

Aanspreek- en administratief-adres: mevrouw F. Reurink kerkrentmeester, Needseweg 5 A, 7478 PZ Diepenheim.

Bij verhuur wordt uitgegaan van gebruik zoals deze past binnen de normen van onze kerk. De PKN-Diepenheim houdt zich het recht voor om verhuur bij hiervan afwijkend gebruik te weigeren.

Zie voor verdere informatie op deze website: