Verhuur kerkelijke gebouwen

KERKRENTMEESTERS
PROTESTANTSE KERK DIEPENHEIM
INFORMATIE OVER VERHUUR
VAN DE JOHANNESKERK, DE MOLENAARSHOF EN MORTUARIUM
GROTESTRAAT 1 EN 3, TE DIEPENHEIM

Op de verhuur van de kerkelijke gebouwen en ruimten van de Protestantse Kerk Diepenheim zijn de algemene voorwaarden van verhuur van toepassing (zie bijlage).

Contactpersoon en informatie verhuur kerk en Molenaarshof : dhr B. Hooijsma, tel. 06-13316064, email info@pkn-diepenheim.nl
Contactpersoon en informatie verhuur Molenaarshof en Mortuarium : mw D. Reurink, 0547-351371
Aanspreek- en administratief-adres: mevrouw F. Reurink kerkrentmeester, Needseweg 5 A, 7478 PZ Diepenheim.

Bezoek kerkruimte ivm verhuur, tevens het moment voor het maken van afspraken is elke zaterdag om 16.00 uur (gratis) en elke zondag is er om 10.00 uur een kerkdienst, eventueel na de dienst. Buiten deze tijden worden extra kosten in rekening gebracht ( € 25,– per afspraak.)
Bij verhuur wordt uitgegaan van gebruik zoals deze past binnen de normen van onze kerk. De PKN-Diepenheim houdt zich het recht voor om verhuur bij hiervan afwijkend gebruik te weigeren.

Typefouten en prijswijzigingen voorbehouden.

Zie voor verdere informatie op deze website: