Verslag startzondag 2023 en foto’s

Startzondag 1 oktober 2023, thema ‘Ga mee’!

Net als vorig jaar, met het jubileum van de bloemschikgroep, was iedereen van tevoren gevraagd om een bloem mee te nemen. Van al deze bloemen (en het waren er veel!) werden kleine boeketjes gemaakt en in vaasjes gezet. Samen vormden ze één groot bloemstuk. Na afloop werden boeketjes naar de bewoners van het WoZoCo gebracht. Daarnaast kon iedereen een boeketje meenemen voor iemand waarvan men vond dat deze wel een bloemetje kon gebruiken.

Vanwege de vele ingekomen liedsuggesties, werd er gestart met het zingen van lied 216, ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’, lied 886, ‘Abba Vader’ en lied 143, ‘Op bergen en in dalen’, Daarna verzorgde ouderling van dienst Herman Veltkamp, de mededelingen. Joanne Boensma van de liturgische bloemschikgroep gaf uitleg bij de 3 fraaie bloemstukken, die de symbolen geloof, hoop en liefde symboliseerden.

Predikant mevrouw Rienke Vedders-Dekker vertelde over het thema ‘Ga mee’ van de PKN.  Een uitdaging om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen met goede wil. De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. We worden uitgedaagd om deel te nemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Een uitnodiging om mee te gaan en daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.

De schriftlezingen werden dit keer uitgesproken door 4 gemeenteleden:
Myrna Bussink, stelde zich voor als kersvers lector en las de lezing voor in het Nederlands.
Henri Kistemaker las voor in het Deeps, Dianne Groot Dengerink in het Brabants en Gerda Scholten in het Gelderse dialect.

De preek ging over God als schuilplaats. Plek om je ziel af te stemmen op innerlijke rust, op God. De Johanneskerk biedt ruimte om tot rust te komen, een plek om elkaar te ontmoeten en iets van God te mogen ervaren.

We eindigden de dienst met het mooie lied 270: ‘Ga nu heen in vrede’.

Na de dienst was er koffie/thee in de Molenaarshof, waar het komende programma en andere activiteiten werden toegelicht.

Hervormde Vrouwen Groep:

Diny van Coeverden beet als voorzitter van de Hervormde Vrouwen Groep de spits af. Zij vertelde over het programma van deze actieve groep vrouwen. Over het jubileumboekje dat meegegeven was in de tijdcapsule van Diepenheim, om pas over 100 jaar weer tevoorschijn te komen.

Nieuwe leden zijn van harte welkom vertelde ze. Om de contributie van € 20,00 per jaar, hoef je het niet te laten!

Open Kerk:

Henk Langenkamp vertelde over de openstelling van de kerk in de zomermaanden (t/m Open Monumentendag) en tijdens Kunstmoment. Truus en Henk Langenkamp en Jenny van der Veen organiseren dit. Bezoekers waarderen de uitleg en de gesprekken met de gemeenteleden die de gasten tijdens deze dagen welkom heten. Het is verrassend om te horen waar men overal vandaan komt. Deze zomer bezochten 430 personen de kerk. De mooie tekening van de openkerk is door Henk Langenkamp gemaakt.

Kerkblad Kontakt:

Kontakt bestaat al 55 jaar. Henny Horstman verzorgt ondertussen al 12 jaar de opmaak en de (eind)redactie. Waar het vroeger veel ‘knip – en plakwerk’ was, gaat het nu naar een drukker, wat veel werk scheelt. Wel is het elke keer weer spannend of er genoeg copy wordt aangeleverd en zo ja, of het op tijd binnen is.

Bezorging is en blijft een punt van aandacht. Gevolg is dat Kontakt nu 6x per jaar verschijnt en dat is nog wel eens lastig met de lange periode die moet worden overbrugd.

Henny benadrukt dat ‘Kontakt’ er is voor heel Diepenheim, niemand uitgezonderd, en dat wat haar betreft Kontakt nog heel lang door mag gaan.

Kerkenraad:

Johan Horstman vertelde over de plannen van de kerkenraad voor het komende seizoen:

  • Het weer te starten met ‘groothuisbezoeken’. De bedoeling is om dit per wijk te organiseren.
  • Een maandelijkse koffieochtend organiseren in de Molenaarshof. Voor iedereen die

dat gezellig vindt en/of behoefte heeft aan menselijk contact. Wanneer dat nodig is, wordt er voor vervoer gezorgd.

  • Beginnen van een lectorengroep. Irma Bussink heeft zich al aangemeld, wie volgt?
  • Dienst in het WoZoCo op 24 oktober. Aanvang 10.00 uur.

Website, Sociale media:

Hans Boensma gaf een toelichting op de online activiteiten en Kunstmoment.

Veel bezoekers van de website komen van buiten Diepenheim. Afgelopen maand waren er 1560 paginabezoekers. Op de website staat informatie over kerkdiensten, organisatie PKN Diepenheim, historie Johanneskerk, foto’s van activiteiten en nog veel meer.

Via Facebook en YouTube zijn de activiteiten ook te volgen. Alle diensten worden live gestreamd en zijn naderhand nog een aantal weken te bekijken.

Hans benoemde ook de jaarlijkse bijdrage aan ‘Kunstmoment’ in de kerk. Dit jaar in de vorm van een indrukwekkende levensboom naar ontwerp van Martha van Schaik. Een groot aantal vrijwilligers maakte onder leiding van Martha deze levensboom. De dames van de liturgische bloemschikgroep zorgden voor prachtige bloemstukken in en om de kerk. Ca. 2400 mensen bezochten tijdens Kunstmoment de Johanneskerk

Fancyfair:

Herman Veltkamp vertelde dat het project uit (financiële) nood is geboren. Hoewel het in eerste instantie door de classis was ontraden, werd het toch doorgezet. Al weer 28 jaar is het een groot succes. Niet alleen financieel, maar zeker ook als een verbindende factor in de gemeenschap.
Als een groot pluspunt wordt de opslag van goederen en boeken bij Jan Lusink (Zielsjan) genoemd.
Herman wees ook op de oogstdienst van 22 oktober waarin het lied over Diepenheim, dat geschreven is door Martine Suerink uit Gelselaar, in première gaat.

Predikant mevrouw Rienke Vedders-Dekker legde in haar slotwoord de nadruk op “samen”.

De dag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met soep en broodjes.

Een geslaagde startzondag op een zonnige nazomerdag, met een goed gevulde kerk, kleurrijke bloemen en vooral een fijne sfeer!

Foto’s van de startzondag (klik op een foto voor een vergroting/dia-show)